Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dlouhodobé změny mořského ledu v Arktidě
Thesis title in Czech: Dlouhodobé změny mořského ledu v Arktidě
Thesis title in English: Long-term changes in Arctic sea ice
Key words: klimatická změna, mořský led, teplota, trendy, Arktida
English key words: climatic change, sea ice, temperature, trends, Arctic
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2018
Date of assignment: 30.11.2018
Date of electronic submission:14.08.2020
Date of proceeded defence: 02.09.2020
Opponents: Mgr. Martin Margold, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Klimatická změna a modelování klimatu
References
viz předběžná náplň
Preliminary scope of work
Motivace a úvod:
Změny mořského ledu v Arktidě jsou jedním z nejvíce viditelných a diskutovaných projevů probíhající klimatické změny. Ukazuje se, že mohou ovlivňovat proměnlivost klimatu i v poměrně vzdálených oblastech, např. v mírných zeměpisných šířkách. Popis proměnlivosti a dlouhodobých změn plošného rozsahu mořského ledu v Arktidě i jeho změn očekávaných v budoucnu je proto důležitým úkolem.
Cíle práce:
Cílem práce je zpracovat rešerši relevantních vědeckých prací, jež se zabývají dlouhodobými změnami (trendy) velikosti plochy pokryté mořským ledem v Arktidě. Práce se může soustředit buď na pozorované změny (zejm. prostřednictvím družicových měření) nebo na možné budoucí změny během 21. století (tj. projekce získané globálními klimatickými modely pro různé budoucí emisní scénáře), případně na obojí. Rozšíření směrem k důsledkům a dopadům těchto změn na rostlinstvo, živočichy, ekosystémy, socio-ekonomické aktivity apod. je možné a vítané.
Literatura:
Collins, M., et al., 2013: Long-term climate change: Projection, commitments and irreversibility. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis; 5. hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, 1029-1136.
Comiso, J.C., 2012: Large decadal decline in the Arctic multiyear ice cover. J. Climate,25, 1176-1193.
Stroeve, J.C., et al., 2012: Trends in Arctic sea ice extent from CMIP5, CMIP3 and observations. Geophys. Res. Lett.,39, L16502.
Vaughan, D., et al., 2013: Observations: Cryosphere. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis; 5. hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, 317-382.
Další, zejm. časopisecká, literatura dle pokynů vedoucího práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html