Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Raný psychický vývoj dítěte
Thesis title in Czech: Raný psychický vývoj dítěte
Thesis title in English: Early childhood development
Key words: Dítě, raný psychický vývoj, teorie vývoje, vývojové milníky
English key words: Child, Early Childhood development, Developmental Theories, Milestones
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2018
Date of assignment: 29.11.2018
Date and time of defence: 03.06.2020 08:30
Date of electronic submission:02.05.2020
Date of proceeded defence: 03.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Stručné vymezení práce a zásady pro její vypracování:
Práce bude založena na empirické studii, v jejímž rámci bude pozorován a zaznamenáván raný psychický vývoj dětí v průběhu několika měsíců, který bude následně analyzován ve srovnání s teoriemi raného psychického vývoje. Práce vychází z kvalitativní metodologie.

Teoretická část:
-vznik psychiky v prenatálním období
-vývoj psychiky od novorozeneckého období do konce kojeneckého období (do 1 roku dítěte)
- významné psychologické teorie raného vývoje dítěte

Praktická část:
- cíl práce a výzkumné otázky
- metodologie výzkumné studie
- popis výzkumného vzorku
- kazuistiky
- pozorování interakce matka – dítě v průběhu cca 7 měsíců vývoje (od 4 měsíce do cca 10 měsíce dítěte)
- analýza dat
- diskuze a závěr
References
ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem.
-BOWLBY, John. Vazba.
-THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie.
-GROF, Stanislav. Za hranice mozku: narození, smrt, transcendence.
-GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti: poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí.
-MATĚJČEK Z.; LANGMEIER, J.: Počátky našeho duševního života.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html