Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in Czech: Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in English: The exercise of parental responsibility by persons serving prison sentence
Key words: rodičovská odpovědnost, výkon trestu odnětí svobody, práva vězněných osob, práva dítěte, zájem dítěte, právo udržovat kontakt
English key words: parental responsibility, serving the sentence of imprisonment, prisoners' rights, rights of a child, the best interest of child, right to maintain contact
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Ecumenical Institute (27-EI)
Supervisor: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.11.2018
Date of assignment: 29.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 29.11.2018
Date and time of defence: 04.02.2020 15:00
Date of electronic submission:05.12.2019
Date of proceeded defence: 04.02.2020
Reviewers: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá institutem rodičovské odpovědnosti, tedy naplňováním a výkonem práv a povinností rodičů k jejich nezletilým dětem dle aktuální právní úpravy občanského zákoníku. Práce analyzuje právní úpravu práv a povinností rodičů ve výkonu trestu a mapuje jejich naplňování v praxi.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with the institute of parental responsibility with means fullfilling and execution of rights and duties of parents serving prison sentence towards their underage children pursuant to current legislation int the Civil code. The thesis analyses the current legislation of rights and duties of parents serving prison sentence and maps their carrying out in practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html