Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country
Thesis title in Czech: Indikátory plynulosti v řeči pokročilých studentů angličtiny před a po studijním pobytu v anglicky mluvící zemi
Thesis title in English: Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country
Key words: žákovský jazyk|plynulost|studijní pobyt|opakování se|falešné začátky|opravy vlastní řeči
English key words: learner language|fluency|study abroad|repeats|false starts|self-corrections
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Supervisor: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.11.2018
Date of assignment: 26.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 05.12.2018
Date and time of defence: 18.06.2020 00:00
Date of electronic submission:25.05.2020
Date of proceeded defence: 18.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Luca Cilibrasi, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat plynulost řeči sedmi pokročilých žáků angličtiny před a po studijním pobytu v anglicky mluvící zemi. Za předpokladu, že plynulost je komplexní jev, který je možné zkoumat z několika aspektů, jako například časovost nebo rysy otálení, se tato práce zaměřuje na tři konkrétní indikátory plynulosti: opakování se, opravu vlastní řeči a falešné začátky. Teoretická část pojednává o plynulosti, indikátorech plynulosti a vlivu studijních pobytů na jazykové zlepšení. Praktická část práce je založena na analýze a komparaci transkripcí spontánní řeči pokročilých studentů angličtiny před a po studijním pobytu za použití metod korpusové lingvistiky.

Tato práce je psána v anglickém jazyce.
References
Brand, Christiane & Sandra Götz (2011) “Fluency versus accuracy in advanced spoken learner language: A multi-method approach”. International Journal of Corpus Linguistics 16(2): 255-275.

Götz, Sandra. (2013). Fluency in Native and Nonnative English Speech. Studies in Corpus Linguistics, 53. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Howard Maclay & Charles E. Osgood. (1959). Hesitation Phenomena in Spontaneous English Speech. In WORD 15(1): 19-44.

Magnan, S. S. and Back, M. (2007), Social Interaction and Linguistic Gain During Study Abroad. In Foreign Language Annals 40: 43-61.

Levelt, W. J. M. (1983). Monitoring and self-repair in speech. In Cognition 14: 41-104.

Tree, Jean E. Fox. (1995) The Effects of False Starts and Repetitions on the Processing of Subsequent Words in Spontaneous Speech. In Journal of Memory and Language 34(6): 709-738.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html