Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Intenzita dojížďky v pražském funkčním regionu: porovnání cenzálních a mobilních signalizačních dat
Thesis title in Czech: Intenzita dojížďky v pražském funkčním regionu: porovnání cenzálních a mobilních signalizačních dat
Thesis title in English: Commuting flow intensity in the functional region of Prague: comparing census and cellphone signalling data
Key words: mobilní data, mobilita, denní rytmy, dojížďka
English key words: mobile data, mobility, daily rhythms, commuting
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Supervisor: Mgr. Jan Šimbera, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.11.2018
Date of assignment: 23.11.2018
Date of electronic submission:30.07.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Opponents: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Porovnat intenzity dojížďkových proudů v pražském funkčním regionu ze signalizačních dat mobilních telefonů a cenzálních dat a geograficky interpretovat rozdíly.

Dílčí cíle:
- Vypočítat intenzity dojížďkových proudů z intervalově udaných signalizačních dat mobilních telefonů.
- Kartograficky prezentovat vybrané aspekty dojížďky v pražském městském regionu.
- Geograficky interpretovat rozdíly oproti cenzálním datům a porovnat nalezené skutečnosti se současným stavem poznání o pražském městském regionu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html