Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
The role of the IFT machinery in the construction of the eukaryotic flagellum/cilium
Thesis title in Czech: Role IFT v procesech stavby eukaryotního bičíku/řasinky
Thesis title in English: The role of the IFT machinery in the construction of the eukaryotic flagellum/cilium
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: Mgr. Vladimír Varga, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2018
Date of assignment: 20.11.2018
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Opponents: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je kriticky zhodnotit současný stav poznání IFT částic, které jsou evolučně vysoce konzervované a nezbytné pro procesy stavby eukaryotního bičíku/řasinky. Práce bude zvláště zaměřena na chování částic na distálním konci bičíku, kde dochází k uvolnění jejich nákladu- materiálu pro stavbu bičíku, dále zde dochází ke změně organizace a morfologie částic a k aktivaci dyneinových motorů.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to critically summarize the current knowledge of the intraflagellar transport particles, the evolutionarily conserved machinery necessary for construction of the eukaryotic flagellum/cilium. The thesis will in particular focus on behavior of the particles at the distal end of the flagellum, where they release their cargo- material for the flagellum construction, undergo re-organization, and activation of dynein motors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html