Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium přístupových cest naftalenu do cytochromu P450 1A2.
Thesis title in Czech: Studium přístupových cest naftalenu do cytochromu P450 1A2.
Thesis title in English: Study of naphthalene access pathways to cytochrome P450 1A2.
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.10.2019
Date of assignment: 25.10.2019
Date of electronic submission:12.08.2020
Date of submission of printed version:13.08.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Reviewers: Petr Kulhánek, Dr.
 
 
 
Preliminary scope of work
V průběhu práce se student seznámí s metodami molekulového modelování, které jsou vhodné pro studium vazby/uvolnění substrátů/produktů z/do aktivního místa enzymu.
Pokud máte o tuto práci zájem, prosím kontaktujte mne, rád Vám poskytnu bližší informace, popř. přizpůsobím téma práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html