Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Solovay-Strassenov test prvočíselnosti
Thesis title in thesis language (Slovak): Solovay-Strassenov test prvočíselnosti
Thesis title in Czech: Solovay-Strassenův test prvočíselnosti
Thesis title in English: Solovay-Strassen primality test
Key words: Jacobiho symbol, Solovay-Strassenov test, kvartický symbol
English key words: Jacobi symbol, Solovay-Strassen test, quartic symbol
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.11.2018
Date of assignment: 19.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2018
Date and time of defence: 19.06.2019 10:00
Date of electronic submission:15.05.2019
Date of submission of printed version:17.05.2019
Date of proceeded defence: 19.06.2019
Reviewers: Ing. Tomáš Vávra, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Solovay-Strassenův test je pravděpodobnostní test prvočíselnosti založený na výpočtu hodnoty Jacobiho symbolu. Cílem bakalářské práce bude zpracovat jeho základní vlastnosti včetně odhadu pravděpodobnosti pomocí Bayesovy věty. Studentka se dále pokusí o jeho zobecnění na test využívající kvartické mocninné symboly a vysvětlí, proč takové zobecnění je nebo není možné.
References
K. Conrad, The Solovay-Strassen test, online (http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/ugradnumthy/solovaystrassen.pdf)
K. Ireland, M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, 2nd edition, GTM 84
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html