Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Matica Legendrových symbolov
Thesis title in thesis language (Slovak): Matica Legendrových symbolov
Thesis title in Czech: Matice Legendreových symbolů
Thesis title in English: Matrix of Legendre symbols
Key words: znamienkové matice, Legendrov symbol, matice kvadratických zvyškov, kubický mocninný symbol, matice kubických zvyškov
English key words: sign matrices, Legendre symbol, quadratic residue matrices, cubic residue symbol, cubic residue matrices
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.11.2018
Date of assignment: 19.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2018
Date and time of defence: 21.06.2019 08:00
Date of electronic submission:15.05.2019
Date of submission of printed version:17.05.2019
Reviewers: Ing. Tomáš Hejda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Dummit-Dummit-Kisilevsky nedávno definovali matice sestávající z Lagendreových symbolů modulo různá prvočísla, charakterizovali je a dokázali také podobné vlastnosti pro matice mocninných zbytků vyšších stupňů. Cílem bakalářské práce bude některé z těchto důkazů zpracovat, což bude mimo jiné vyžadovat seznámení se se základy algebraické teorie čísel. Dále studentka vypracuje netriviální příklady nebo se pokusí o zobecnění, například na případ neprimárních prvočísel.
References
David S. Dummit, Evan P. Dummit, Hershy Kisilevsky, Characterizations of quadratic, cubic, and quartic residue matrice, J. Number Theory 168 (2016), 167-179
Evan P. Dummit, Characterizations of the dth-power residue matrices over finite fields, arXiv:1809.10225
J. S. Milne, Algebraic Number Theory, http://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ant.html.
K. Ireland, M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, 2nd edition, GTM 84
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html