Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity
Thesis title in Czech: Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity
Thesis title in English: Heavy snowfall in Czechia and snowfall extremity evaluation
Key words: silné sněžení, index extremity
English key words: heavy snowfall, extremity evaluation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.11.2018
Date of assignment: 10.01.2019
Date of electronic submission:18.05.2020
Date of proceeded defence: 02.07.2020
Opponents: Mgr. Ondřej Nedělčev
 
 
 
References
Squires, M. F., Lawrimore, J. H., Heim Jr., R. R., Robinson, D. A., Gerbush, M. R., Estilow, T. W., 2014: The Regional Snowfall Index. BAMS, 95, 1835–1848.
Changnon, S. A. et Changnon, D., 2006: A Spatial and Temporal Analysis of Damaging Snowstorms in the United States. Natural Hazards, 37, 373–389.
Müller, M., 2016: Blizardy a sněhové bouře. Geografické rozhledy, 25, č. 4, 2-3.
Preliminary scope of work
Práce má za cíl vytvořit rešerši příčin silného sněžení se zaměřením na území Česka a metod použitelných pro hodnocení extremity sněžení. Na základě literatury a dostupných dat bude sestaven seznam případů silného sněžení v Česku, z nichž vybrané případy budou podrobněji analyzovány.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html