Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vztah velikosti genomu mykobionta s ekologickou strategií lišejníků
Thesis title in Czech: Vztah velikosti genomu mykobionta s ekologickou strategií lišejníků
Thesis title in English: Relationship between the genome size of mycobiont and ecological strategy of lichens
Key words: funkční znaky, průtoková cytometrie, r a K strategie, substráty
English key words: flow cytometry, functional traits, r and K strategy, substrates
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2018
Date of assignment: 16.11.2018
Date of electronic submission:04.01.2022
Date of submission of printed version:04.01.2022
Date of proceeded defence: 08.02.2022
Reviewers: doc. Jan Vondrák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat vztahem velikosti genomů mykobiontů lišejníků s jejich ekologií. Velikost genomu bude měřena pomocí průtokové cytrometrie (přístroj FACS). V případě ekologie budou analazovány r a K-strategie společně s třemi základními typy substrátů, na nichž lišejníky rostou (saxikolní, epifytický, terestrický). Za pomoci literatury a zkušeností z terénu budou vybrány druhy raných sukcesních stádií, blížící se charakterem definici r-strategie, a dále druhy rostoucí pomalu v dlouhodobě stabilních biotopech, které je možné označit za K-stratégy. Zároveň budou upřednostňovány vzájemně nepříbuzné taxony. Součástí práce bude také analýza vztahu velikosti genomu s vybranými funkčními znaky (např. typ stélky, velikost spór, typ rozmnožování), které by mohly s velikostí genomu významně souviset. Přestože hledání spojitosti ekologie s velikostí genomu je poměrně dlouho zpracovávaným tématem u cévnatých rostlin, prvoků i jiných organismů, s lišejníky doposud podobný výzkum nebyl proveden, a tudíž neexistuje na toto téma jediná publikace.
Preliminary scope of work in English
The study is focused on the relationship between the size of lichen mycobiont and its ecology. The genome size will be measured by the flow cytometry. R and K-strategies as well as prefered substrate (saxicolous, epiphytic, terricolous) represent main ecological variables. The analysis of genome size and functional traits is also a part of the study. Although relationships between ecology and genome size have been studied in vascular plants and other organisms, there is no literature available for lichenized fungi and the topic is completely new.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html