Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv bisfenolu S na vybrané markery meiotického zrání prasečích oocytů
Thesis title in Czech: Vliv bisfenolu S na vybrané markery meiotického zrání prasečích oocytů
Thesis title in English: Bisphenol S influence on selected markers of meiotic maturation of porcine oocytes
Key words: Oocyt, meiotické zrání, bisfenol S, bisfenol A
English key words: Oocyte, meiotic maturation, bisphenol S, bisphenol A
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2018
Date of assignment: 16.11.2018
Date of electronic submission:07.06.2020
Date of submission of printed version:08.06.2020
Date of proceeded defence: 13.07.2020
Reviewers: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Studentka se bude věnovat podrobnému studiu vlivu vybraných endokrinních disruptorů na meiotické zrání savčích oocytů in vitro. Vyhodnocen bude vliv na vlastní průběh meiotického zrání. Následovat budou experimenty zaměřené na zmapování změn v expresi a lokalizaci zvolených proteinových markerů meiotického zrání v přítomnosti endokrinních disruptorů. Studována bude souvislost těchto změn s mechanismem utváření významných cytoskeletálních struktur.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html