Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti
Thesis title in Czech: Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti
Thesis title in English: The effect of constant light in early development on the circadian system in the adulthood
Key words: cirkadiánní hodiny, světelná synchronizace, vývoj, suprachiasmatické jádro
English key words: circadian clock, synchronization to light, development, suprachiasmatic nucleus
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2018
Date of assignment: 14.11.2018
Date of electronic submission:09.08.2020
Date of submission of printed version:10.08.2020
Date of proceeded defence: 10.09.2020
Reviewers: RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce bude popsat změny ve fungování cirkadiánního systému a jím řízených fyziologických procesů u zvířat, která byla v době formování cirkadiánních hodin chována na stálém světle. Očekáváme, že narušení pravidelného střídání světla a tmy v časné ontogenezi bude mít důsledky ve vývoji hodin, který se projeví v jejich fungování v dospělosti.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis will be to describe the changes in the function of the circadian system and the dependent physiological processes in the animals maintained in constant light at the time of the formation of the circadian clock. We expect that disruption of the regular light/dark cycle in early ontogenesis will have consequences in the development of the clock that will be manifested in adulthood.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html