Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Aktivní vliv rodičů na výběr partnera
Thesis title in Czech: Aktivní vliv rodičů na výběr partnera
Thesis title in English: Active parental influence on mate choice
Key words: rodičovský vliv, konflikt mezi rodiči a potomky, partnerský výběr, manipulační taktiky, domluvené sňatky
English key words: parental influence, parent-offspring conflict, mate choice, manipulation tactics, arranged marriages
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2018
Date of assignment: 13.11.2018
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of submission of printed version:10.05.2019
Date of proceeded defence: 04.06.2019
Reviewers: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
 
 
 
Advisors:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Preliminary scope of work
Partnerské preference ovlivňuje celá řada genetických, enviromentálních, kulturních a sociálních faktorů. Jednu z významných rolí hrají rodiče, jejichž vliv může být pasivní (např. dědění preferencí) nebo aktivní (např. zabraňování stýkání). Člověk je na rozdíl od ostatních sexuálně se rozmnožujících druhů specifický právě aktivním vlivem rodičů. Cílem navrhované práce je kriticky zhodnotit dosavadní studie z různých kultur s primárním zaměřením na aktivní vliv a faktory, které jej modulují. Dále budou představeny konkrétní manipulační taktiky rodičů (např. poskytnutí/neposkytnutí zdrojů) v závislosti na daném sociálním prostředí. Práce se bude v neposlední řadě z proximátního a ultimátního hlediska zabývat i otázkou, proč mají rodiče „zájem“ kontrolovat výběr partnera svých potomků a v čem se preference rodičů a jejich potomků rozcházejí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html