Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv atmosférických srážek na otevírání prašníků
Thesis title in Czech: Vliv atmosférických srážek na otevírání prašníků
Thesis title in English: The role of atmospheric precipitation in anther dehiscence
Key words: dehiscence prašníku, otevírání květu, déšť, rosa, Arabidopsis arenosa, Agrobacterium tumefaciens, transformace
English key words: anther dehiscence, flower opening, rain, dew, Arabidopsis arenosa, Agrobacterium tumefaciens, transformation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2018
Date of assignment: 16.01.2019
Date of electronic submission:05.08.2020
Date of proceeded defence: 10.09.2020
Opponents: Mgr. Bc. Soňa Valuchová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Preliminary scope of work
Sledování vlivu simulovaného deště a rosy na průběh dehiscence prašníků Arabidopsis arenosa.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html