Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu
Thesis title in Czech: Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu
Thesis title in English: Social behavior and communication in a laboratory rat and autism models
Key words: potkan; ultrazvuková komunikace; sociální chování; autismus
English key words: rat; ultrasonic communication;social behavior;autism
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2018
Date of assignment: 12.11.2018
Date of electronic submission:10.01.2020
Date of proceeded defence: 29.01.2020
Opponents: Mgr. Petra Málková
 
 
 
Advisors: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Guidelines
Seminář z ekologie a etologie
Preliminary scope of work
Práce bude literární rešerší, která bude pojednávat o těchto hlavních tématech:
Sociální chování u potkana laboratorního - základní prvky chování a metoodické přístupy k jeho hodnocení
Ultrazvuková komunikace potkanů - typy vokalizací a jejich význam
Modelování autismu u potkana
Deficity sociálního chování v modelech autismu
Preliminary scope of work in English
The thesis will be a literature review about the following topics:
Social behavior in the laboratory rat, main types of behavior, methodological approaches to the study of behavior
Ultrasonic communication, vocalization types and their importance
Rat autism models, deficits of social behavior in autism models
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html