Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zmeny redoxného stavu bunky pri vírusových infekciách
Thesis title in thesis language (Slovak): Zmeny redoxného stavu bunky pri vírusových infekciách
Thesis title in Czech: Změny redoxního stavu buňky při virových infekcích
Thesis title in English: Changes of the intracellular redox state during virus infections
Key words: redoxní stav buňky, ROS, RNS, oxidativní stres, antioxidační enzymy, regulace genové exprese, virové infekce
English key words: intracellular redox state, ROS, RNS, oxidative stress, antioxidant enzymes, regulation of gene expression, virus infections
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2018
Date of assignment: 07.11.2018
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of submission of printed version:10.05.2019
Date of proceeded defence: 03.06.2019
Reviewers: Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rešeršní práce zabývající se vlivem virových infekcí na redoxní prostředí buňky. Práce je zaměřena na vznik volných radikálů, antioxidační mechanismy a jejich regulaci a na patologické procesy vyvolané změnami redoxního stavu buňky při virových infekcích.
Preliminary scope of work in English
Review focusing on the effect of virus infection on the intracellular redox state. The work will focus on generation of free radicals, antioxidant mechanisms and their regulation, and on pathological processes induced by changes of the intracellular redox state during virus infections.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html