Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Metody studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu
Thesis title in Czech: Metody studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu
Thesis title in English: The study of chemical ecology in necrophagous insects: a summary of methodology and technical approaches.
Key words: Nekrobiontní hmyz, olfaktorické receptorové neurony, olfaktorické receptory, organické těkavé látky, bioesej, elektrofyziologie, elektroantenografie
English key words: Keywords: Carrion insects, olfactory receptors (ORs), volatile organic compounds (VOCs), bioassays, electrophysiology, electroantennography (EAG)
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2018
Date of assignment: 19.12.2018
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of submission of printed version:10.05.2019
Date of proceeded defence: 03.06.2019
Reviewers: Ing. Pavel Jakubec
 
 
 
Advisors: Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
Preliminary scope of work
Rešerše na téma metodologie studia chemické ekologie nekrofágního hmyzu.
Práce by měla obsahovat tyto body:
1. nekrofágní/nekrobiontní hmyz
2. Těkavé látky produkované vertebrátními kadavery
3. metody vzorkování, izolace, a chemické analýzy komplexních těkavých profilů vertebrátních kadaverů
4. metody studující biologickou aktivitu těkavých látek vertebrátních kadaverů pro kolonizátory z řad nekrobiontního hmyzu
4A. behaviorální
4B. elektrofyziologické
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html