Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike
Thesis title in thesis language (Slovak): Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike
Thesis title in Czech: Růst grafénu metodou termální dekompozice karbidu křemíku pro aplikace v biofyzice
Thesis title in English: Growth of graphene by thermal decomposition of silicon carbide for applications in biophysics
Key words: grafén, termálna dekompozícia, karbid kremíku, biofyzika
English key words: graphene, thermal decomposition, silicon carbide, biophysics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2018
Date of assignment: 05.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 12.12.2018
Date and time of defence: 03.09.2020 09:00
Date of electronic submission:04.07.2020
Date of submission of printed version:04.07.2020
Date of proceeded defence: 03.09.2020
Opponents: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Guidelines
Student připraví sadu vzorků grafénu metodou termální dekompozice karbidu křemíku (SiC). Jako základ přípravy grafénu poslouží prášková forma SiC, která je zejména vhodná pro velký výtěžek grafénu o vysoké čistotě. Jako referenční vzorek bude připraven grafén na monokrystalickém substrátu SiC. Bude studován vliv teploty (1500-1800°C), doby růstu (5-30 min) a růstové atmosféry (vysoké vakuum, argon, směs argonu a vodíku) na kvalitu a množství připraveného grafénu. Dále bude provedena extrakce grafénu od reziduálních částic SiC tak, aby byly vzorky připraveny pro následné studium vlivu grafénu na membrány živých buněk, kvasinky, či rakovinné buňky. Množství a kvalita grafénu budou studovány metodou konfokální Ramanovy spektroskopie, případně metodou mikroskopie atomárních sil.
References
[1] Walt A. de Heer, Claire Berger, Ming Ruan, Mike Sprinkle, Xuebin Li, Yike Hu, Baiqian Zhang, John Hankinson, and Edward Conrad, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 108, 16900 (2011).
[2] Jan Kunc, Martin Rejhon, Eduard Belas, Václav Dědič, Pavel Moravec, Jan Franc, Phys. Rev. Appl. 8, 044011 (2017).
[3] Ramakrishna Podila, Thomas Moore, Frank Alexis, Apparao Rao, J. Vis. Exp. 73, UNSP e50276 (2013).
[4] A. Bolz, M. Schaldach, Artif. Organs 14, 260 (1990)
Preliminary scope of work
Tato multidisciplinární práce si dává za cíl studium grafénu pro aplikace v biofyzice. Vedle řady dalších metod přípravy grafénu se metoda termální dekompozice karbidu křemíku (SiC) jeví jako optimální technika přípravy vysoce čistého grafénu v množství dostatečném pro studium například buněčných membrán, kvasinek, či rakovinných buněk. I přesto, že z hlediska materiálového výzkumu je grafén dobře známý krystal, jeho cytotoxicita, bio- a hemo-kompatibilita, či průchod tkání a buněčnými membránami jsou velmi málo, či dokonce doposud neprostudované problematiky. Cílem této bakalářské práce bude připravit sadu vzorků grafénu v dostatečné čistotě, kvalitě a množství pro další studium a aplikace grafénu v biofyzice. V poslední části práce budou krystaly grafénu extrahovány od částic SiC tak, aby bylo možné provést první studium interakce grafénu s kvasinkami.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html