Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků
Thesis title in Czech: Efekt těžkých kovů na fyziologický stav ptáků
Thesis title in English: Effect of heavy metals on avian physiology
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.04.2019
Date of assignment: 04.11.2019
Date of electronic submission:12.08.2021
Date of submission of printed version:13.08.2021
Date of proceeded defence: 08.09.2021
Reviewers: Mgr. Stanislav Ožana
 
 
 
Advisors: Mgr. Tereza Krajzingrová
Preliminary scope of work
Mnohé kovy a metaloidy přijímané s potravou či dýcháním jsou pro živočichy toxické. To platí především pro těžké kovy, jakými je například olovo či kadmium. V nízkých dávkách však nemusí ani tyto kovy nutně způsobovat přímou otravu spojenou s úhynem. Z výsledků některých studií se přesto zdá, že i koncentrace těžkých kovů, které jsou živočichy absorbovány v subklinických dávkách (tj. dávkách, které nezpůsobují příznaky spojené s otravou), mají fyziologický efekt – způsobují změny v krvetvorbě a krevním obrazu, ovlivňují kondici jedince, ale např. i jeho zbarvení. Ptáci byli navrženi jako vhodný bioindikátor kontaminace prostředí těžkými kovy. Zadaná práce si proto klade za cíl utřídit soudobé poznatky o klinických a subklinických efektech těžkých kovů na ptačí organismus. Téma má potenciálně velký praktický význam v oblasti ochrany přírody.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html