Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Přenos záření v protoplanetárních discích versus pozorování interferometrem ALMA
Thesis title in Czech: Přenos záření v protoplanetárních discích versus pozorování interferometrem ALMA
Thesis title in English: Radiation transfer in protoplanetary disks and vs ALMA interferometric observations
Key words: přenos záření, protoplanetární disk, ALMA, interferometry
English key words: radiation transfer, protoplanetary disk, ALMA, interferometry
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Author:
Guidelines
Práce spočívá ve výpočtu syntetických obrazů protoplanetárních disků
v různých fázích vývoje (bez planet, s vnořenými planetami, s částečně
nebo úplně otevřenou mezerou, atd.). Podkladem mohou být dvourozměrné
hydrodynamické modely disků (Brož etal. 2018), z nichž se odvozuje
povrchová hustota plynu, povrchová hustota balvanů a teplota jako
funkce souřadnic (a času). Tento disk je třeba rozvinout do třetího
(tzn. vertikálního) rozměru a připravit vstup pro program Radmc-3D
(Dullemond etal. 2012), kterým se bude detailně modelovat přenos záření
monochromaticky, pro jednotlivé vlnové délky. Součástí práce je tedy
vytvoření příslušného programu (např. v jazyce Python).

Student by se měl také pokusit aplikovat program na konkrétní systém,
např. HL Tau (Pinte etal. 2016), IM Lup, HD 163296, PDS 70 nebo jiný,
který byl pozorován v rádiovém a sub-mm oboru interferometrem ALMA
či v optickém oboru adaptivní optikou VLT/SPHERE. V tomto případě
může být nutné spočítat 2D modely znovu, např. pro fázi s otevřenou
mezerou v disku.

Výše zmiňované programy pro modelování disku ve 2D a výpočet přenosu
záření ve 3D jsou k dispozici na adresách:

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~chrenko/

http://www.ita.uni-heidelberg.de/~dullemond/software/radmc-3d/
References
Brož M., Chrenko O., Nesvorný D., Lambrechts M., 2018, Dynamics of multiple protoplanets embedded in gas and pebble
discs and its dependence on Σ and ν parameters. Astron. Astrophys., accepted.

Dullemond, C. P. 2012, Radiative transfer in astrophysics. http://www.ita.uni-heidelberg.de/~dullemond/lectures/radtrans_2012/

Mihalas D., Weibel Mihalas B. 1984, Foundations of radiation hydrodynamics. New York: Oxford Univ. Press. ISBN 0195034376.

Pinte C., Dent W.R.F., Ménard F., Hales A., Hill T., Cortes P., de Gregorio-Monsalvo I., 2016, Dust and gas in the disk of HL Tauri: surface density, dust settling and dust-to-gas ratio. Astrophys. J., 816, 25.
Preliminary scope of work in English
TBD
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html