Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Ab-initio výpočty spekter lehkých jader
Thesis title in Czech: Ab-initio výpočty spekter lehkých jader
Thesis title in English: Ab-initio calculations of spectra in light nuclei
Key words: no-core shell model, importance-sampling
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí s metodami pro diagonalizaci velkých Hamiltonovských matic v jaderné fyzice a pokusí se implementovat dvě metody umožňující selekci relevantních bázových stavů [1,2] v rámci jaderného No-core shell modelu [3,4].
References
[1] R. Roth, P. Navrátil Phys. Rev. Lett. 99 (2007).
[2] D. Bianco, F. Andreozzi, N. Lo Iudice, A. Porrino, and F. Knapp, Phys. Rev. C 85, 034332.
[3] T. Dytrych et al. Comp. Phys. Comm 207,202 (2016).
[4] Launey K. D. et al, Prog. Part. Nucl. Phys., 101-136, (2016).
Preliminary scope of work
Problematika ab-initio výpočtů jaderných vlastností je v posledních dekádách úzce spjata s masivním rozvojem výpočetních kapacit. Jadernou mnohočásticovou úlohu lze efektivně přeformulovat na problém konstrukce Hamiltonovské matice a hledání jejích vlastních čísel a vektorů. Typické pro problémy v jaderné fyzice je, že dimenze Hamiltonovských matic pro jádra s A > 20 převyšují výpočetní možnosti i největších superpočítačů a je nutné je proto efektivně redukovat. Toho lze docílit využitím symetrií Hamiltoniánu nebo vhodným odhadem "relevance" bázových stavů například na základě poruchové teorie. Cílem projektu je implementace a porovnání dvou metod pro selekci bázových stavů v no-core shell modelu pro lehká jádra.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html