Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Utváření obrazu žen ve firemních časopisech
Thesis title in Czech: Utváření obrazu žen ve firemních časopisech
Thesis title in English: Making the image of women in company magazines
Key words: Firma, společnost, organizace, korporace, média, komunikace, firemní komunikace, interní komunikace, taktika interní komunikace, strategie interní komunikace, gender, rovné příležitosti, rovné zastoupení, byznys, kariéra, diverzita
English key words: Company, organization, corporation, media, communication, corporate communication, internal communication, tactics of internal communication, strategy of internal communication, gender, equal opportunities, equal representation, business, career, diversity
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Ing. Tomáš Poucha
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.10.2018
Date of assignment: 19.10.2018
Date and time of defence: 24.06.2019 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 24.06.2019
Opponents: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
URKUND check:
References
Použité zdroje
(bez autora) Careers. Equal Pay. Oficiální web mateřské společnosti Philip Morris. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.pmi.com/careers/equal-pay
(bez autora) Creating an Inclusive Workplace. Oficiální web mateřské společnosti Philip Morris. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.pmi.com/who-we-are/inclusion-and-diversity
(bez autora) Philip Morris ČR a.s. získal prestižní certifikaci
Top Employers Česká republika 2019. Tisková zpráva. Oficiální web Philip Morris ČR. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/czech-market/news/tz-top-employers-2019.pdf?sfvrsn=1d629fb5_6
(bez autora) Seznamte se s námi. Oficiální web Philip Morris ČR. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/about-us/overview
(bez autora) Sustainable Business Strategy – Vodafone Czech Republic. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1013/sb-strategy_cz.pdf
(bez autora) Udržitelné podnikání. Oficiální web Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani/
(bez autora) Connected She Can. Oficiální web mateřské společnosti Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.com/content/index/what/connected-she-can.html#
(bez autora) Stavíme sítě pro úžasné technologie. Oficiální web Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.cz/kariera/
(bez autora) Fakta, milníky, ocenění. Oficiální web Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/fakta-milniky-oceneni/
(bez autora) Who we are. Oficiální web mateřské společnosti Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.com/content/index/about.html
(bez autora) Naši lidé. Oficiální web České spořitelny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/cs/o-nas/nasi-lide
(bez autora) Rovné příležitosti. Oficiální web České spořitelny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/cs/o-nas/nasi-lide/rovne-prilezitosti
(bez autora) Fact Sheet 2019. Česká spořitelna. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/FSCS/Obecne/Prilohy/fs_08_2015_cz.pdf
(bez autora) Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o Finanční skupině ČS. Česká spořitelna. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/FSCS/CS/Prilohy/vseobecna_prezentace.pdf
(bez autora) (2019) Zisk České spořitelny loni rostl o pět procent. Celá Erste Group zvýšila čistý zisk o více než třetinu na rekordních 1,79 miliardy eur. Hospodářské noviny, převzato od České tiskové kanceláře. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://byznys.ihned.cz/c1-66498610-zisk-erste-group-loni-stoupl-o-vice-nez-tretinu-na-novy-rekord-banka-hodla-navrhnout-zvyseni-dividendy-na-1-4-eura-na-akcii
(bez autora) Kdo jsme. Oficiální web České spořitelny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/cs/o-nas/kdo-jsme
(bez autora) O první bance, kterou můžete mít rádi. Oficiální web Air Bank. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.airbank.cz/o-air-bank/
(bez autora) Pracujte u nás. Oficiální web Air Bank. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.airbank.cz/pracujte-u-nas/
(bez autora) Aktivity. Oficiální web Gender Studies. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: http://genderstudies.cz/aktivity/
(bez autora) Diverzita+. Projekt platformy Byznys pro Společnost. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://diverzita.cz/
(bez autora) Kariéra. Oficiální web Accenture. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.accenture.com/cz-cs/careers
(bez autora) Rovné příležitosti. Oficiální web České spořitelny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.csas.cz/cs/o-nas/nasi-lide/rovne-prilezitosti
(bez autora) Zaměstnanci. Oficiální web Plzeňského Prazdroje. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.prazdroj.cz/odpovednost/report-2017/zamestnanci
(bez autora) (2017) Síť pro rodinu udělila certifikáty Společnost přátelská rodině firmám Nutricia, Tchibo a T-Mobile. Tisková zpráva. Síť pro rodinu. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/TZ/TZ_Certifikaty_SPR%2024.11.2017.pdf
(bez autora) (2017) Vodafone ReConnect. Značka: Maminky vítány. Oficiální web společnosti Vodafone. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-reconnect-znacka-maminky-vitany/
(bez autora) Vyrostly jsme v KPMG. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vyrostlyjsme.cz/
(bez autora) Developing the pipeline of women executives. Wells Fargo. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://global.wf.com/hub_article/sponsoring-women-filling-executive-pipeline/
(bez autora) Podíl otců na rodičovské roste jen nepatrně. Přispívá k tomu finanční nevýhodnost i stereotypy. Český rozhlas, převzato z České tiskové kanceláře. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podil-otcu-na-rodicovske-roste-jen-nepatrne-
prispiva-k-tomu-financni-nevyhodnost_1706161711_ph
(bez autora) Oficiální web Českého statistického úřadu. Sekce Gender: Vzdělání. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/gender/1-gender_vzdelani
(bez autora) Profil Slevomat LIVE na sociální síti Facebook [cit. 2019-04-01]. Dostupné online: https://www.facebook.com/SlevomatLIVE/?__tn__=%2Cdk%2CP-R&eid=ARCaBGdCNZzBRwUGk1JpQCzKH4IkUOVAERXjG2FFWAnxP53qtWEm3_yiKMLY5wpxmK1JWM69ticWdzPD
(bez autora) Oficiální web Evropské komise. Sekce Gender mainstreaming. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-democratic-governance/gender-equality/gender-mainstreaming_en
(bez autora) (2017). Počet žen ve vedení českých firem je nejnižší za posledních pět let. Bisnode. Tisková zpráva. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/poet-en-ve-vedeni-eskych-firem-je-nejnii-za-poslednich-pt-let/
(bez autora) (2017). Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman. Eurostat. Tisková zpráva. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7896990/3-06032017-AP-EN.pdf/ba0b2ea3-f9ee-4561-8bb8-e6c803c24081
Acker, Joan. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society, Vol. 4. No.2, pp.139–158. [cit. 2019-02-04] Dostupné on-line: https://www.jstor.org/stable/189609?origin=JSTOR-pdf
Acker, Joan. (1992). From sex roles to gendered institutions. Contemporary Sociology. American Sociological Association. Vol. 21. pp. 565-569. [cit. 2019-02-04]. Dostupné online: https://www.jstor.org/stable/2075528
Bear, Stephen & Rahman, Noushi & Post, Corinne. (2010) The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. Journal of Business Ethics. Springer Netherlands. Vol. 97. Is. 2. pp.207–221. ISSN: 1573-0697
Benner, Mary J., & Tushman, Michael L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, Vol. 28, pp. 238-256. ISSN: 03637425
Bosničová, Nina & Machovcová, Kateřina. (2010) Rovné příležitosti ve společnosti Microsoft. Feminismus.cz. [cit. 2019-02-04]. Dostupné online: http://www.feminismus.cz/cz/clanky/rovne-prilezitosti-ve-spolecnosti-microsoft
Brooks, Chad. (2013). Social Media Proves Valuable for Internal Communications. Business News Daily. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.businessnewsdaily.com/4534-social-media-internal-communications.html
Cornelissen, Joep. (2011). Corporate communication: a guide to theory and practice. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 5. vydání. ISBN 9780857022431. [cit. 2019-02-04]. Dostupné on-line z odkazu: https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-
binaries/80345_Cornelissen_(5th_Ed)___Chapter_1.pdf
Davies, Sarah & Broekema, Henk & Nordling, Marie & Furnham, Adrian. (2017). Do Women Want to Lead? Gender Differences in Motivation and Values. Psychology. Vol. 8, pp. 27-43.
Evropská komise. (2018). Report on equality between women and men in the EU 2018. ISBN: 9789279801891. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
Grasseová, Monika & Dubec, Radek & Řehák, David. (2012) Analýza podniku v rukou manažera. 2. vydání. Brno: BizBooks. ISBN: 9788026500322
Grunig, James E. (1992). Excellence in Public Relations and Communication Managment. Lawrence Erlbaum Associates.
Harter, Jim & Adkins, Amy. (2015). Employees Want a Lot More From Their Managers. Gallup Institute. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.gallup.com/workplace/236570/employees-lot-managers.aspx
Hendl, Jan. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vydání. Praha: Portál. ISBN: 9788073674854
Holá, Jana. (2017). Interní komunikace v teorii a praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 9788075600998.
Horáková, Petra. (2014) Projekty, které sladí práci a rodinu, nabízí ČEZ i Siemens. Hospodářské noviny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://archiv.ihned.cz/c1-61619030-projekty-ktere-sladi-praci-a-rodinu-nabizi-cez-i-siemens
Hunt, Vivian et al. (2018). Delivering through Diversity. McKinsey&Company. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
Chui, Michael et al. (2012). The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey Global Institute. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
Illia, Laura & Balmer, John. (2012). Corporate communication and corporate marketing: Their nature, histories, differences and similarities. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 17 Issue: 4, pp.415-433
International Labour Organization. (2018). Female share of employment in senior and middle management (%). ILOSTAT database. The World Bank. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.SMGT.FE.ZS
Jirák, Jan & Köpplová, Barbara. (2015) Masová média. Praha: Portál. ISBN: 9788026207436
Kamalnath, Akshaya. (2018) Gender Diversity as the Antidote to ‘Groupthink’ on Corporate
Boards. Deakin Law Review.
Katz, Phyllis. (1986). Gender Identity: Development and consequences. Pp. 21 – 67 The Social psychology of female – male relations: a critical analysis of central concepts. Academic Press. Orlando, Florida.
Kirchler, Erich. (1992). Adorable woman, expert man: Changing gender images of women and men in management. European Journal of Social Psychology. Vol. 22, Is. 4. pp. 363 – 373. ISSN: 00462772.
Konrad, Alison & Kramer, Vicki & Erkut, Sumru. (2008) Critical mass: The impact of three or more women on corporate boards. Organizational Dynamics. Vol. 37. pp., 145-164. ISSN 0090-2616
Kotler, Philip. (2016). Marketing management. Boston: Pearson. 15. vydání. ISBN 9781292092621.
Kovaříková, Jarka. (2016). Interní komunikace je nutnost! Siria. ISBN: 9788090636705
Kovaříková, Jarka. (2013) Interní komunikace se opravdu dá měřit!. Focus Agency. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.focus-age.cz/m-journal/public-relations/interni-komunikace/interni-komunikace-se-opravdu-da-merit-__s317x10184.html
Křížková, Alena. (2001). Genderová identita – základní definice, konstrukce, koncepty. Gender, rovné příležitosti, výzkum. ISSN 12130028.
Kuiper, Shirley & Booth, Rosemary & Bodkin, Charles D. (1998). The Visual Portrayal of Women in IBM's Think: A Longitudinal Analysis. Journal Of Business Communication. Vol. 35, Is. 2, pp. 246 – 263.
Labelle, Réal & Francoeur, Claude & Lakhal, Faten. (2015). To Regulate Or Not To Regulate? Early Evidence on the Means Used Around the World to Promote Gender Diversity in the Boardroom. Gender, Work & Organization. John Wiley & Sons Ltd. Vol. 22, Is. 4
Lindof, Thomas R. & Taylor, Bryan C.(2018) Qualitative Communication Research Methods. 4. vydání. Sage Publications. ISBN: 9781452256825
Martinez, Luz Angela & Hurtado, Saul Rick Fernandez. (2018). Internal Communication Issues in the Firms: Does It Affect the Productivity? Review of European Studies. Vol.10, Canadian Center of Science and Education. ISSN 19187173. pp.1-13. [cit. 2019-02-04] Dostupné online: https://pdfs.semanticscholar.org/9b36/5d3a6c9076a56969f05250e830931407825f.pdf
Men, Linjuan Rita. (2015). The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness. Public Relations Review. Pp.461 – 471. ISSN 03638111
Miller, Claire Cain. (2018). The Number of Female Chief Executives Is Falling. The New York Times. [cit. 2019-02-04] Dostupné online: https://www.nytimes.com/2018/05/23/upshot/why-the-number-of-female-chief-executives-is-falling.html
Minjeong, Kang Minjung Sung. (2017). How symmetrical employee communication leads to
employee engagement and positive employee communication behaviors The mediation of employee organization relationships. Journal of Communication Management, Vol. 21, pp. 82–102.
Nguyen, Nhi. (2017). Employee communiciation matters: how to adapt and improve your employee communication practices. Polly. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.polly.ai/blog/adapt-improve-employee-communication
Peluso, Michelle et al. Women, leadership, and the priority paradox. IBM Institute for Business Value. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/womeninleadership
Peterson, Seth et al. Time’s up: Dismantling barriers to gender parity in the C-Suite. Executive Talent. Flobal Magazine from AESC. AESC. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.aesc.org/insights/magazine/article/times-dismantling-barriers-gender-parity-c-suite
Pincus, J.D., A.P. Robert, A.P. Rayfield, and J.P. DeBonis. (1991). Transforming CEOs into Chief Communication Officers. Public Relations Journal 47.
Pîrjol, Florentina & Radomir, Lia Lucica. (2016). Internal Communication - Its Role and Performance in Developing the Strategy of an Organization. Management and Economics Review. Faculty of Management. Academy of Economic Studies. Bucharest, Romania.
Plessis, Jean du & O’Sullivan, James & Rentschler Ruth. (2014) Multiple Layers of Gender Diversity on Corporate Boards: To Force or Not to Force? Deakin Law Review. Melbourne: Deakin University. Vol. 19. No.1. pp. 1-50.
Pounsford, Mike. (2007). Using storytelling, conversation and coaching to engage. Strategic Communication Management, 11(3), pp. 32-35. ISSN: 13639064
Quirke, Bill. (2008). Making the connections: Using internal communication to turn strategy into action. 2. vydání. London: Routledge. Pp. 384. ISBN: 9781315249971
Riel, Cees B.M. van; Fombrun, Charles J. (2007). Essentials Of Corporate Communication: Abingdon & New York: Routledge. ISBN 9780415328265.
Scarborough, William. (2018). What the Data Says About Women in Management Between 1980 and 2010. Harward Business Review. [cit. 2019-04-01] Dostupné online z: https://hbr.org/2018/02/what-the-data-says-about-women-in-management-between-1980-and-2010
Sedláková, Renata. (2015) Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Grada. ISBN: 9788024735689
Senden, Linda et al. (2018) Gender-balanced company boards in Europe. Evropská komise. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-balanced-company-boards-in-europe-pdf-1-68-mb
Sjafjell, Beate. Gender diversity in the boardroom and its impacts: Is the example of Norway a
way forward? Deakin Law School. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/501/511
Statham, Anne. (1987). The Gender Model Revisited: Differences in the Management Styles of Men and Women. Sex Roles. Vol. 16, Is.7-8, pp. 409-429. ISSN: 03600025.
Skoupá, Adéla. (2018). Počet podnikatelů stoupá hlavně díky ženám. Živnostenský list si jich od krize pořídilo už desetkrát více než mužů. Hospodářské noviny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://archiv.ihned.cz/c1-66388060-do-podnikani-se-vrhaji-hlavne-zeny
Střelec, Jiří. (2009). Interní komunikace může oddálit naplnění strategie. Vlasticesta.cz. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://www.vlastnicesta.cz/clanky/interni-komunikace-muze-oddalit-naplneni-strategie/
Svoboda, Václav. (2009). Public relations: moderně a účinně. Grada. 2. vydání. ISBN 9788024728667.
Šrajbrová, Markéta. (2019). Češky jsou vzdělanější než muži, přesto vydělávají méně. Ženy kvůli dětem musí přerušit kariéru. Hospodářské noviny. [cit. 2019-04-01] Dostupné online: https://domaci.ihned.cz/c1-66487660-cesky-jsou-vzdelanejsi-nez-muzi-presto-vydelavaji-mene-zeny-kvuli-detem-musi-prerusit-karieru-pece-na-nich-ale-zavisi-i-pozdeji
Thomas, Gail Fann & Zolin, Roxanne & Hartman, Jackie L. (2009). The central role of communication in developing trust and its effect on employee involvement. Journal of Business Communication. Vol. 46. pp. 287–310. ISSN 00219436.
Trampota, Tomáš & Vojtěchovská, Martina. (2010). Metody výzkumu médií. Praha: Portál. ISBN: 9788073676834
Tworzydło, Dariusz. (2015). Success factors and limitations of efficient internal communication. Marketing of Scientific and Research Organisations, Vol 15, Is. 1, Pp 47-58 [cit. 2019-02-04]. ISSN 23538503.
Verčič, Ana Tkalac & Vokić, Nina Pološki. (2017). Engaging employees through internal communication. Public Relations Review, Volume 43, Issue 5. pp. 885-893.
ISSN 0363-8111.
Výzkumný rozhovor s Blankou Opekarovou, uskutečněný 28. 2. 2019
Výzkumný rozhovor s Klárou Zelenkovou, uskutečněný 19. 3. 2019
Výzkumný rozhovor s Michalem Macurou, uskutečněný 25. 3. 2019
Výzkumný rozhovor s Michaelem Sidó, uskutečněný 17. 3. 2019
Williams, Christine & Muller, Chandra & Kilanski Kristine. (2012) Gendered Organizations in the New Economy. Gender & society: official publication of Sociologists for Women in Society. Vol. 26. pp- 549-573. doi:10.1177/0891243212445466
Windscheid, Leon et al. (2018). Managing Organizational Gender Diversity Images: A Content
Analysis of German Corporate Websites. Journal of Business Ethics, Springer, vol. 152, pp.997-1013.
Preliminary scope of work
Interní komunikace je zásadní pro každou firmu. Ne vždy je však na ní tak nazíráno. Je přenašečem informací a firemních hodnot. Vychází z firemní kultury a zároveň ji ovlivňuje. Dále má vliv na atmosféru a výkonnost firmy, na angažovanost a celkovou spokojenost zaměstnanců. Souvisí tedy i s mírou jejich fluktuace. Pro fungování firmy je podle mnoha výzkumů podobně důležitá také diverzita, tedy zastoupení lidí různého pohlaví, původu, věku či vyznání. Tato různorodost vede k různorodosti přístupů a pohledů. Tím dochází například k efektivnějšímu řešení problémů nebo k lepšímu fungování týmů. Firmy by proto měly usilovat o rovnost mužů a žen v jejich pracovním prostředí a věnovat se podpůrným iniciativám, kde pomohou ženám k překlenování překážek na pracovním trhu. Česko je v rámci Evropské unie jednou z nejhůře hodnocených zemí co se týče rovnosti mužů a žen na pracovním trhu. Tato diplomová práce se věnuje propojení interní komunikace a témat týkajících se podpory žen v pracovním i osobním životě. Cílem této diplomové práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu dojít k tomu, jakým způsobem vybrané tuzemské firmy pracují s těmito tématy v interní komunikaci.
Preliminary scope of work in English
Internal communication is essential for every company. However it is not always perceived as such. Internal communication is a conveyor of information and company’s values. It is based on corporate culture and it also influences in. It affects atmosphere and performance of the company, engagement and overall happiness of employees. It is also related to the rate of their fluctuation. Diversity, which is the key to the diversity of approaches and perspectives, is also comparatively important to the functioning of the company. Diversity brings more effective problem solving or team functioning. In this respect, companies should strive for gender equality in their working environment and take supportive initiatives to help women overcome barriers in the labor market. The Czech Republic is one of the worst-ranked countries in the European Union in terms of gender equality in the labor market. This diploma thesis deals with the interconnection of internal communication and topics related to promoting women in work and personal life. The aim of this thesis is to use qualitative research to find out how selected domestic companies work with these topics in internal communication.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html