Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Biologická ochrana rostlin
Thesis title in Czech: Biologická ochrana rostlin
Thesis title in English: Biological control of plant pathogens
Key words: Proteiny teplotního šoku, houbová infekce, Alternaria brassicicola, Verticillium longisporum
English key words: Heat shock proteins, fungal infection, Alternaria brassicicola, Verticillium longisporum
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2018
Date of assignment: 20.12.2018
Date of electronic submission:15.06.2020
Date of submission of printed version:15.06.2020
Date of proceeded defence: 27.07.2020
Reviewers: Ing. Karel Müller, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Podrobná rešerše přístupů biologické ochrany rostliny používaných v zemědělství. Sledování vlivu ošetření řepky olejné oomycetou Pythium oligandrum na metabolismus, především stresové markery, např. přítomnost proteinu teplotního šoku HSP 70.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html