Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.
Thesis title in Czech: Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.
Thesis title in English: Effect of water supply on structure and selected physiological parameters of leaf in woody species.
Key words: anatomie listu, epidermis, fotosyntéza, list, mesofyl, opadavé dřeviny, průduchy, sucho, transpirace
English key words: epidermis, deciduous trees, drought, leaf, leaf anatomy, mesophyll, photosynthesis, stomata, transpiration
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.10.2018
Date of assignment: 30.11.2018
Date of electronic submission:15.08.2019
Date of proceeded defence: 05.09.2019
Opponents: RNDr. Olga Votrubová, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Dostupnost vody je pro rostliny nezbytným parametrem ovlivňujícím jejich růst, vývoj a fyziologický stav a schopnost fixovat CO2. V současné době probíhající klimatické změny se mění množství a distribuce srážek v průběhu vegetační sezony. Omezená dostupnost vody na počátku ontogeneze listu a fotosyntetického aparátu může zásadním způsobem ovlivňovat jak konečnou strukturu listu, tak jeho fotosyntetickou aktivitu a to zejména u opadavých dřevin.
Cílem bakalářské práce bude shrnout poznatky o tom, jak různá dostupnost vody ovlivňuje průběh ontogeneze listu, jeho výslednou anatomickou strukturu vybrané fotosyntetické parametry. Práce bude zacílena především na opadavé dřeviny mírného pásu, protože jsou důležitým terestrickým sinkem uhlíku v našich podmínkách.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html