Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.
Thesis title in Czech: Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.
Thesis title in English: Committing misdemeanors in relation to addictive substances.
Key words: návykové látky, protiprávní jednání, řízení o přestupku, správní trest, legislativa
English key words: addictive substances, misdemeanors, infringement proceedings, administrative punishment, legislation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2018
Date of assignment: 17.04.2019
Date and time of defence: 13.06.2019 00:00
Date of electronic submission:24.04.2019
Date of proceeded defence: 13.06.2019
Course: Diploma Thesis defense (B02236)
Opponents: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá tématem páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Zaměřuje se na primární a sekundární přestupky zejména v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další, někdy též nazývané „obecné přestupky“. Systematický sběr informací ohledně této problematiky se provádí pouze u některých primárních přestupků, u sekundárních přestupků nejsou žádné informace v rámci systematického sběru dat dostupné.
Cílem práce je přinést informace o míře páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami, tedy primárních a sekundárních, a poznatky ohledně výskytu a četnosti konkrétních přestupků zmíněné problematiky.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with the topic of committing misdemeanors related to addictive substances. It focuses on primary and secondary misdemeanors, in particular in the areas of public order, cohabitation, property, health protection from harmful substances and others, sometimes also called "general misdemeanors". A systematic collection of information on this issue is only carried out for some primary misdemeanors, and systematic data collection is not available for secondary misdemeanors.
The aim of this work is to provide information on the rate of committing misdemeanors in relation to addictive substances, i.e. primary and secondary, and knowledge of the occurence and frequency of specific misdemeanors of this issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html