Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vykazatelnost organizací občanského sektoru: kritická diskursivní analýza výročních zpráv vybraných OOS poskytujících sociální služby v období vlády Petra Nečase
Thesis title in Czech: Vykazatelnost organizací občanského sektoru: kritická diskursivní analýza výročních zpráv vybraných OOS poskytujících sociální služby v období vlády Petra Nečase
Thesis title in English: Accountability of civil society organizations: Critical discourse analysis of annual reports of selected SCOs during Petr Nečas' government
Key words: Vykazatelnost, kritická diskursivní analýza, výroční zpráva, legitimita organizace, organizační identita, sociální služby, organizace občanské společnosti
English key words: Accountability, critical discourse analysis, annual report, organizational legitimacy, organizational identity, social services, civil society organisation
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Supervisor: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2018
Date of assignment: 10.10.2018
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 17.09.2020
Course: Thesis Defence (YMNOBH00)
Reviewers: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html