Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II
Thesis title in thesis language (Slovak): Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II
Thesis title in Czech: Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika II
Thesis title in English: The Analysis of Senior´s Opinions on Self-treatment by non-steroidal anti-inflamatory drugs I
Key words: senioři, ibuprofen, samoléčení, dotazník
English key words: aged, ibuprofen, self-medication, questionnaire
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.10.2018
Date of assignment: 11.12.2018
Date and time of defence: 16.06.2020 08:00
Date of electronic submission:11.05.2020
Date of proceeded defence: 16.06.2020
Reviewers: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cíl práce: Popsat a analyzovat postoje seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen.
Seznámit se s problematikou samoléčení analgetiky, obzvláště ze skupiny nesteroidních antiflogistik.
V rámci teoretické části zpracovat přehled publikovaných sdělení zaměřených na bezpečnost samoléčby analgetiky.
Připravit design studie a hodnotící databázi.
Nechat schválit studii etickou komisí zdravotnického zařízení v němž bude studie probíhat a etickou komisí FaF.
Naplnit a analyzovat hodnotící databázi.
Vypracovat práci se strukturou úvod, cíl, teoretická část, praktická část (metodika, výsledky, diskuze), závěr a přiložit abstrakt v českém a anglickém jazyce.
References
PubMed, Micromedex, UpToDate, Lexicomp, AISPL, Stockleys drug interactions a další validní články, databáze a internetové odkazy
Preliminary scope of work
Provést rešerši zaměřenou na problematiku samoléčení analgetiky, obzvláště ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Stanovit metodiku sběru a následné analýzy výsledků. Provést vlastní sběr a analýzu lékových problémů. Sepsat práci s požadovanou strukturou.
Preliminary scope of work in English
To carry out a rewiev focused on self-medication with analgesics. To select the method of data collection and the following analysis of the results. To write the work with the required structure.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html