Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin III
Thesis title in Czech: In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin III
Thesis title in English: In vitro screening of novel potentially active antibacterial compounds III
Key words: bakterie, antibiotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
English key words: bacteria, antibiotics, resistance, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2018
Date of assignment: 12.12.2018
Date and time of defence: 02.06.2020 08:00
Date of electronic submission:07.05.2020
Date of proceeded defence: 02.06.2020
Reviewers: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
Guidelines
1. Rešerše odborné literatury - mechanismy účinku a mechanismy rezistence u vybraných skupin ATB
2. Vypracování pracovních postupů a zásady práce v mikrobiologické laboratoři
3. Praktické provedení daných úkolů - testování antibakteriální účinnosti
4. Zhodnocení a komentář výsledků
5. Diskuse
References
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000
Scharfen J. (2013) Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii. Nucleus HK, Praha, 236 s. ISBN 978-80-87009-32-1
Greenwood D., Slack R. C. B., Peutherer J. F. a kol. (1999) Lékařská mikrobiologie. Grada, Praha, 686 s. ISBN 80-7169-365-0
Mahon R. C., Manuselis G. (2000) Textbook of Diagnostic Microbiology. W. B. Sauders Company, Philadelphia, 2. vydání, 1230 s. ISBN 0-7216-7917-X

internetové zdroje:

(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinder
Medscape
MediClub
World Health Organization (WHO)
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Web of science
Preliminary scope of work
Rešerše odborné literatury na dané téma.
Testování antibiotické aktivity potenciálně antibakteriálních látek na standardních bakteriálních kmenech pomocí mikrodiluční metody dle standardů CLSI a EUCAST.
Vyhodnocení vlastních výsledků, porovnání s podobnými studiemi.
Zhodnocení vlivu různých faktorů na účinnost.
Preliminary scope of work in English
Searching for information in scientific literature for the given topic.
Screening of antibiotic acitivity of potentially antibacterial compounds against standard bacterial strains making use of microdilution broth method according to CLSI and EUCAST standards.
Evaluation of results and comparing to similar studies.
Discussion of structure-activity relationships
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html