Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Otevřené systémy s kvantovým fázovým přechodem v excitovaném spektru
Thesis title in Czech: Otevřené systémy s kvantovým fázovým přechodem v excitovaném spektru
Thesis title in English: Open systems with an excited-state quantum phase transition
Key words: otevřené systémy|kvantové fázové přechody v excitovaném spektu|Lindbladova rovnice
English key words: open system|excited-state quantum phase transition|Lindblad equation
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Guidelines
Kvantové fázové přechody v excitovaných spektrech (ESQPT) rožšiřují koncept kvantových fázových přechodů do oblasti vzbuzených stavů. V případě izolovaných systémů se projevují zejména jako singularity v hustotě hladin. Přítomnost ESQPT v systému implikuje rovněž zvláštnosti v chování časového vývoje při adiabatických i neadiabatických změnách parametrů.

Cílem práce bude prostudovat vliv ESQPT na otevřené systémy. Student se seznámí se základním formalismem, zejména s Lidbladovou rovnicí. Nastudované poznatky poté využije při numerické simulaci jednoduchých systémů s ESQPT (Lipkinův-Meshkovův-Glickův model, Dickeho model).
References
Základní literatura
G. Schaller, Open Quantum Systems Far from Equilibrium (Springer, 2014)
L.D. Carr (editor), Understanding Quantum Phase Transitions (Taylor & Francis, 2010)
M.A. Caprio, P. Cejnar, F. Iachello, Ann. Phys. (N.Y.) 323 (2008) 1106
P. Stránský, M. Macek, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 345 (2014) 73
P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Lett. A 380 (2016) 2637

Doplňková literatura
I. Reichental, A. Klempner, Y. Kafri, D. Podolsky, Physical Review B 94, 134301 (2018)
H.-P. Breuer, E.-M. Laine, J. Pillo, B. Vacchini, Reviews of Modern Physics 88, 021002 (2016)
I. de Vega, D. Alonso, Reviews of Modern Physics 89, 015001 (2017)
P. Stránský, M. Macek, A. Leviatan, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 356 (2015) 57
M. Kloc, P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Rev. A 98 (2018) 013836
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html