Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Thesis title in Czech: Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Thesis title in English: Development UHPLC-MS/MS method and sample preparation procedure for the determination of steroid compounds in rat plasma
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.12.2018
Date of assignment: 25.02.2020
Date and time of defence: 23.09.2020 09:00
Date of electronic submission:13.09.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Reviewers: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
References
1. Ch. Dass, Fundamentals of contemporary mass spektrometry, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2007.
2. Basics of LC-MS, Agilent Technologies, U. S. A., 2001.
3. http://holcapek.upce.cz, Přednášky předmětu Hmotnostní spektrometrie v organické analýze
4. R. K. Boyd, C. Basic. R. A. Bethem, Trace quantitative analysis by mass spectrometry, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2008.
5. M. Abdel-Rehim, Anal. Chim. Acta 701 (2011) 119.
6. L. Nováková, H. Vlčková, Anal. Chim. Acta 656 (2009) 8.
7. L. Nováková, M. Douša a kol., Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. II., Praha, 2013
8. L. Nováková, J Chromatogr A, 1292 (2013) 25.
9. D. Guillarme, UHPLC in life sciences, RSC Chromatography Monographs, UK, 2012.
10. Comitee for medicinal products for human use, Guideline on validation of bioanalytical methods, EMA, London, UK (2011).
11. P. L. Kole, G. Venkatesh, J. Kotecha, R. Sheshala, Recent advances in sample preparation techniques for effective bioanalytical methods, Biomed. Chromatogr. 25 (2011) 199.
12. H. Kataoka, Recent developments and applications of microextraction techniques in drug analysis, Anal. Bioanal. Chem. 396 (2010) 339.
13. L. Ramos, Critical overview of selected contemporary sample preparation techniques, J. Chromatogr. A 1221 (2012) 84
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html