Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Thesis title in thesis language (Slovak): Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Thesis title in Czech: Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Thesis title in English: Investigation of deformation mechanisms in Mg-Gd alloys
Key words: hořčíková slitina, deformační zkoušky, akustická emise, mikroskopie
English key words: magnesium alloy, deformation tests, acoustic emission, microscopy
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.09.2018
Date of assignment: 27.09.2018
Date of electronic submission:18.07.2019
Reviewers: RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Guidelines
Postup práce:
1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu před i po deformaci.
2. Deformovat vzorky v tlaku v rozsahu teplot 23 - 300°C.
3. Měřit akustickou emisi během deformačních zkoušek.
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
L. Capolungo, I.J. Beyerlein, C.N. Tomé, Scripta Mater. 60, 2009, 32
A. Jain, S.R. Agnew, Mater. Sci. Eng. A462, 2007, 29.
X.Y. Wu et al., Int. J. Plast. 23, 2007, 44.
K. Máthis et al., Int. J. Plast. 72, 2015, 127.
A. Vinogradov, K Máthis, JOM, 68, 2016, 3057.
Preliminary scope of work
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na bázi hliníku. Širšímu uplatnění hořčíkových materiálů brání jejich omezená plasticita. Ta je podmíněna hexagonální strukturou většiny hořčíkových slitin. Mechanické dvojčatění je významným deformačním mechanizmem hořčíkových slitin. Tento mechanizmus silně závisí na směru namáhání, teplote a složení vzorku. Hlavním cílem práce je nalézt závislost intenzity dvojčatění na experimentálnćih a materiálových parameterch při plastické deformaci binárních hořčíkových slitin Mg-Gd.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html