Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Pokytovatelia zdravotnej starostlivosti komplementárnej medicíny
Thesis title in thesis language (Slovak): Pokytovatelia zdravotnej starostlivosti komplementárnej medicíny
Thesis title in Czech: Poskytovatelé zdravotní péče komplementární medicíny
Thesis title in English: Health care providers of complementary medicine
Key words: komplementární medicína, charakteristika terapeutů, bezpečnost
English key words: complementary medicine, complementary medicine practitioner characteristics,safety
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.10.2019
Date of assignment: 10.05.2021
Date and time of defence: 01.06.2021 08:00
Date of electronic submission:11.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Reviewers: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V první části práce se bude studentka soustředit na vypracování teoretické části, kde shrne dosavadní znalosti na dané téma s ohledem na výsledky recentních diplomových prací.
Poté bude následovat dobrovolná část - exeperimentální část - sběru dat prostřednictvím dotazníku, následně jejich vyhodnocení, shrnutí, interpretace a diskuze.
References
Sandra Grace. CAM practitioners in the Australian health workforce: an underutilized resource. BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 205.Published online 2012 Nov 2.doi: 10.1186/1472-6882-12-205PMCID:PMC3528465PMID:23116374
Leach MJ. Profile of the complementary and alternative medicine workforce across Australia, New Zealand, Canada, United States and United Kingdom. Complement Ther Med.2013 Aug;21(4):364-78. doi: 10.1016/j.ctim.2013.04.004. Epub 2013 May 23.
Leach MJ, Gillham D.Are complementary medicine practitioners implementing evidence based practice? Complement Ther Med.2011 Jun;19(3):128-36. doi: 10.1016/j.ctim.2011.04.002. Epub 2011 May 7.
Veitch C, Dew A, Bulkeley K, Lincoln M, Bundy A, Gallego G, Griffiths S. Issues affecting therapist workforce and service delivery in the disability sector in rural and remote New South Wales, Australia: perspectives of policy-makers, managers and senior therapists. Rural Remote Health.2012;12:1903. Epub 2012 Jun 11.
Preliminary scope of work
Primárním cílem této práce je navázat na předchozí diplomové práce a zmapovat relevantní aspekty práce terapeutů komplementární medicíny v praxi. Sekundárním cílem (dobrovolným) je provedení dotazníkové šetření, na základě kterého by se vyhodnotila charakteristika praxe terapeutů.
Preliminary scope of work in English
The primary goal is to describe relevant aspects of complementary medicine practitioner practice. The secondary aim would be conducting a survey to evaluate the real-world complementary medicine practitioner practice characteristics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html