Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem
Thesis title in Czech: Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem
Thesis title in English: Dealing with a chil´ds illness through family system
Key words: Psychologie rodiny|rodina|rodinný systém|teorie rodinného systému|zvládání onemocnění|nemocné dítě
English key words: Family psychology|family system|family system theory|dealing with illness|ill child
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.09.2018
Date of assignment: 20.09.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 15.04.2019
Date and time of defence: 10.09.2019 09:00
Date of electronic submission:10.07.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Záměrem diplomové práce Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem bude popis některých strategií rodiny pro zvládnutí náročných situací, se kterými se setkávají v souvislosti s vážnou nemocí dítěte v rodině. Práce se bude skládát ze dvou hlavních částí. První z nich bude obsahovat teoretická východiska vztahující se k problematice nemocných dětí, psychologii nemoci a rodině. Praktická část se bude zaměřovat na kvalitativní výzkum fenomenologického typu, pojednávající o subjektivním prožití situace v rodině. Data budou zpracována za otevřeného kódování.
Výstupem práce budou kazuistiky popisující konkrétní způsoby a možnosti vyrovnání se rodiny se zátěžovou situací. Cílem kazuistik pak bude přiblížení problematiky nemocného dítěte v prostředí rodiny pro práci pomáhajícího profesionála z hlediska sociální pedagogiky.
References
· MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H. 2001.
· ŘÍČAN, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada. 1995.
· VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2014.
· JANKOVSKÝ Jiří. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 2003.
· SLOWÍK,Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2016.
· THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Praha: Portál. 2015.
· RIEGER, Zdeněk. VYHNÁLKOVÁ, Hana. Ostrov rodiny. Hradec Králové: Konfrontace. 2001.
· SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál. 2007.
· SCHWEITZER, Jochen. VON SCHLIPPE, ARIST. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta. 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html