Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komparace výsledků diagnostických metod anaerobních prahů ve veslování.
Thesis title in Czech: Komparace výsledků diagnostických metod anaerobních prahů ve veslování.
Thesis title in English: The Comparison of Result of Diagnostic Methods of Anaerobic Thresholds in Rowing.
Key words: veslování, veslařský trenažér, individuální anaerobní práh, laktát, laktátová křivka, časový protokol, tepová frekvence
English key words: rowing, rowing machine, individual anaerobic threshold, lactate, lactate curve, time protocol, heart rate
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sporty v přírodě (51-600400)
Supervisor: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.09.2018
Date of assignment: 19.09.2018
Date and time of defence: 28.01.2021 12:00
Date of electronic submission:10.12.2020
Date of submission of printed version:10.12.2020
Date of proceeded defence: 28.01.2021
Reviewers: Mgr. Josef Lukš
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html