Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace
Thesis title in Czech: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace
Thesis title in English: The Influence of the nursing staff on patient's coping with the hospitalisation
Key words: neverbální komunikace, haptika, mimika, psychosomatika, psychologie v ošetřovatelství
English key words: nonverbal communication, haptics, faciel expression, psychosomatic, psychology in nursing
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Medicine (15-190)
Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.09.2018
Date of assignment: 17.09.2018
Date and time of defence: 05.06.2019 08:00
Date of electronic submission:30.04.2019
Date of submission of printed version:30.04.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Reviewers: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce pojednává o tom, jaký vliv má neverbální chování, konkrétně mimika a haptika, ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace. Má teoretická část obsahuje informace o neverbální komunikace obecně i o její důležitosti v ošetřovatelské praxi. Detailněji je zde pak rozvedena část o mimice a haptice, jako součásti neverbální komunikace a hlavním tématu této práce. V empirické části pomocí polo strukturovaného rozhovoru s respondenty (ošetřovatelský personál, bývalí pacienti, aktuálně hospitalizovaní pacienti) diskutuji o jejich vlastním pohledu na dané neverbální chování a vnímání této péče.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the influence of nonverbal behavior, i.e. facial expressions and haptics, of the nursing staff on coping with the hospitalization. The theoretical part contains information on nonverbal communication in general and on its importance in nursing care. There is a detailed section on facial expressions and haptics, understood as a part of nonverbal communication and the main topic of this thesis. In the empirical part the author discusses with respondents their own perspective of the nonverbal behavior and perception of this type of care, using a semi-structured interview.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html