Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Thesis title in Czech: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Thesis title in English: The Influence of a Lifestyle on the Pregnant Woman's Quality of Life
Key words: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl
English key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Medicine (15-190)
Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.09.2018
Date of assignment: 17.09.2018
Date and time of defence: 18.10.2019 08:00
Date of electronic submission:16.09.2019
Date of submission of printed version:16.09.2019
Date of proceeded defence: 18.10.2019
Reviewers: Mgr. Jana Matulová
 
 
 
Preliminary scope of work
Anotace Autor: Michaela Kodešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl Bakalářská práce se zabývá těhotenstvím, tím, jaký vliv má na kvalitu života a jak ji ovlivňuje zdravý životní styl. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zaměřuje se na definici těhotenství, vývoj plodu, mateřské změny v těhotenství, prenatální péči a životní styl v těhotenství. Také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, měření kvality života a také se zabývá specifickou kvalitou života v těhotenství. Druhá část je empirická a obsahuje analyzované výsledky dotazníkového šetření. To se zabývá kvalitou života těhotné ženy se zaměřením na zdravý životní styl.

Preliminary scope of work in English
Annotation Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle on the pregnant woman’s quality of life Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. The number of pages: 116 The number of attachments: 5 Defended in: 2019 Key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle This bachelor thesis deals with pregnancy and its influence on quality of life and how much healthy lifestyle affects quality of life. My thesis is made up of two parts. The first part is theoretical and it is focused on the definition of pregnancy, foetal development, maternal changes during pregnancy, prenatal care and lifestyle during pregnancy. This part also clarifies the term ''quality of life'', its history, measure quality of lifestyle and also deals with specific quality of lifestyle during pregnancy. The second part is empirical and it contains analysed results of questionnaire. It also deals with quality of life of pregnant woman with focus on healthy lifestyle.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html