Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Problematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltona
Thesis title in Czech: Problematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltona
Thesis title in English: Problematic aspects of Kendall L. Walton's theory of mimesis
Key words: kvazi-emoce|hra na jakoby|psychická distance
English key words: quasi-emotions|game of make-believe|psychical distance
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.09.2018
Date of assignment: 13.09.2018
Confirmed by Study dept. on: 20.09.2018
Date and time of defence: 20.06.2019 09:00
Date of electronic submission:22.05.2019
Date of proceeded defence: 20.06.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce Problematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltona si klade za cíl kriticky přezkoumat teorii umělecké nápodoby amerického filozofa umění Kendalla Waltona, přičemž soustředit se bude zejména na vysvětlení povahy emocí při zkušenosti s uměleckými díly. Pozornost bude také věnována příbuznosti Waltonova popisu divácké zkušenosti s konceptem „psychické distance“ britského estetika Edwarda Bullougha. Ve středu Waltonovy teorie se nachází pojetí zkušenosti s uměleckými díly jako „hry na jakoby“. V navrhované práci bude tento koncept nejprve představen v širším kontextu jak vlastních Waltonových úvah o zobrazivých uměleckých dílech, tak v myšlenkových souvislostech doby svého vzniku. Následně bude prezentován Waltonův přístup k problému emocí, jež subjekt pociťuje při recepci fikčního díla. Na základě vybraných kritických komentářů Waltonovy teorie bude poukázáno na problematická místa jeho řešení otázky diváckých emocí a jeho vysvětlení bude konfrontováno s do značné míry příbuzným řešením, a to s Bulloughovou teorií psychické distance. Tato konfrontace by měla pomoci lépe identifikovat sporná východiska Waltonovy teorie zodpovědná za neuspokojivost jeho řešení problému emocí zakoušených recpienty zobrazivých uměleckých děl.
References
Budd, Malcolm. “Mimesis as Make-Believe: On the Foundation of the Representational Art.” Mind 101, New Series, no. 401 (January 1992): 195-198.

Bullough, Edward. “’Psychical Distance’ as a Factor in Art and an Aesthetic Principle.” In Aesthetics, 87-118. London: Bowes and Bowes, 1957.

Caroll, Noel. “On Kendall Walton’s Mimesis as Make-Believe.” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 383-387.

Gombrich, Ernst Hans. “Meditations on a Hobby Horse or the Roots of Artistic Form.” In Art Theory and Criticism – An Anthology of Formalist, Avant-Garde, Contextualist and Post-Modernist Thought, edited by Sally Everett, 41-54. Jefferson: McFarland and Co., 1991.

Maynard, Patrick. “Real Imaginings.” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 389-394.

New, Christopher. “Walton on Imagination, Belief and Fiction.” British Journal of Aesthetics 36, no. 2 (April 1996): 159-165.

Walton, Kendall Lewis. “Depiction, Perception, and Imagination: Responses to Richard Wollheim.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 60, no 1 (Winter 2002): 27-35.

------. “Fearing Fictions.” The Journal of Philosophy 75, no. 1 (January 1978): 5-27.

------. “Fiction, Fiction-Making, and Styles of Fictionality.” Philosophy and Literature, 7:1 (Spring 1983): 78-88.

------. “How Marvelous! Toward a Theory of Aesthetic Value.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 51, no. 3 (Summer 1993): 499-510.

------. “How Remote Are Fictional Worlds from the Real World?” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 37, no. 1 (Autumn 1978): 11-22.

------. Marvelous Images: On Values and the Arts. On the Foundation of the Representational Arts. Massachusetts: Harvard University Press, 2008.

------. Mimesis as Make-Believe: On the Foundation of the Representational Arts. Massachusetts: Harvard University Press, 1990.

------. “Pictures and Make-Believe.” The Philosophical Review 82, no. 3 (July 1973): 283-319.

------. “Points of View in Narrative and Depictive Representation.” Noûs 10, no. 1, Symposium Papers to be Read at the Meeting of the Western Division of the American Philosophical Association in New Orleans, Louisiana, April 29-May 1, 1976 (March 1997): 49-61.

------. “Precis of Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 379-382.

------. “Reply to Reviewers” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 413-431.

Wilson, George M. “Comments on Mimesis as Make-Believe.” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 395-400.

Wollheim, Richard. “A Note on Mimesis as Make-Believe.” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 401-406.

Wolterstorff, Nicholas. “Artists in the Shadows: Review of Kendall Walton, Mimesis as Make-Believe.” Philosophy and Phenomenological Research 51, no. 2 (June 1991): 407-411.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html