Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vztah rychlosti a přesnosti střelby v házené na začátečnické úrovni
Thesis title in Czech: Vztah rychlosti a přesnosti střelby v házené na začátečnické úrovni
Thesis title in English: Relationship shooting velocity and accuracy in handball on beginners level
Key words: házená, rychlost střelby, přesnost střelby, vrchní hod jednoruč ze země
English key words: handball, throw velocity, throw accuracy, one-handed overarm on the spot throw
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.09.2018
Date of assignment: 13.09.2018
Date and time of defence: 05.09.2019 14:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Date of electronic submission:22.08.2019
Date of submission of printed version:22.08.2019
Date of proceeded defence: 05.09.2019
Reviewers: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Efektivitu střelby v házené může ovlivnit řada faktorů. Přesnost a rychlost střely patří mezi faktory rozhodující. Cílem práce je zjistit vzájemnou závislost obou parametrů u hráčů na začátečnické úrovni. Práce bude vycházet z terénního měření během kvalifikačních kol celorepublikové soutěže mladšího žactva.
Pro dosažení cíle je třeba splnění následujících úkolů:
1. Provést rešerši dostupných literárních zdrojů týkajících se daného tématu.
2. Navrhnout metodiku zpracování zjištěných dat
3. Provést měření
4. Analyzovat shromážděná data
5. Případně formulovat obecnější závěry pro trénink sledované kategorie
References
KNUDSON, D., MORRISON, C. Qualitative analysis of human movement. Champaign(III.) : Human Kinetics, 1997
TŮMA, M. Zvyšuje maximální zapojení svalové síly přesnost pohybu?. Těl.Vých.Sport. Mlád., 1999, 5, s. 45-46.
VENKADESAN, M., MAHADEVAN, L.: Optimal strategies for throwing accurately [online]. 9.8.2010, [cit. 2010-10-10]. Dostupné z:
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1008/1008.1442v1.pdf
BAYIOS I. et al: Kinematic throwing stability during a simulated handball game [online]. 29.6.2012,Dostupné z:http://www.sjss-sportsacademy.edu.rs/archive/details/full/kinematic-throwing-stability-during-a-simulated-handball-game-127.html
RIVILLA-GARCIA, J. et al. ( 2011) Influence of the opposition in throwing accuracy in elite and amateur handball players Journal of Sports Science and Medicine 10 (3), 534-539

a další dle pokynů vedoucího práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html