Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Univariate difusion stochastic differential equations with applications to financial mathematics
Thesis title in Czech: Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice
s aplikacemi ve finanční matematice
Thesis title in English: Univariate difusion stochastic differential equations
with applications to financial mathematics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.09.2018
Date of assignment: 03.09.2018
Confirmed by Study dept. on: 03.09.2018
Date and time of defence: 31.10.2018 00:00
Date of electronic submission:05.10.2018
Date of submission of printed version:03.09.2018
Date of proceeded defence: 31.10.2018
Guidelines
V teorii stochastických diferenciálních rovnic jsou tyto rovnice nejlépe prozkoumaným typem z hlediska existence a jednoznačnosti, i z hlediska vztahu k asociované zpětné Kolmogorovovy parciální diferenciální rovnici. Tato rovnice umožňuje popis pravděpodobnostních vlastností řešení rovnice stochastické. Diplomant se bude zabývat stochastickým Dirichletovým problémem z hlediska kvantifikace ceny opcí amerického typu.
Téma je vhodné pro studenta s dobrou znalostí matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Důrazně se vyžaduje absolvování přednášky Stochastická analýza. Téma nabízí možnosti pro samostatnou práci. Základem bude studium vybraných částí níže uvedených monografií.
References
[1] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer, New York, 2003
[2] J. Dupačová, J. Hurt, J. Štěpán: Stochastic modeling in economy and finance. Kluwer Academic Publishers, London, 2002
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html