Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Významnost vztahů mezi vybranými off ice testy a výkonem v ilinoa agility on ice testu v nejvyšší domácí soutěži vybraných hráčů dorostové kategorie
Thesis title in Czech: Významnost vztahů mezi vybranými off ice testy a výkonem v ilinoa agility on ice testu v nejvyšší domácí soutěži vybraných hráčů dorostové kategorie
Thesis title in English: The significance of link between selected off ice tests and agility ilinoa on ice test in youth ice hockey players from the highest Czech competition
Key words: Lední hokej, somatotyp, on-ice testy, off-ice testy, Illinois Agility test
English key words: Ice hockey, somatotype, on-ice tests, off-ice tests, Illinois Agility test
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Kinantropologie (51-400100)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.08.2018
Date of assignment: 20.08.2018
Date and time of defence: 20.01.2021 13:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6
Date of electronic submission:08.12.2020
Date of submission of printed version:10.12.2020
Date of proceeded defence: 20.01.2021
Opponents: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html