Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Thesis title in Czech: Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Thesis title in English: Role of specialized media outlets in higher education of future marketing professionals
Key words: Média, informační gramotnost, mediální gramotnost, studenti marketingu, marketingová média, oborová média, užívání médií
English key words: Media, Information literacy, media literacy, marketing students, marketing media, specialized media, media usage
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.08.2018
Date of assignment: 10.08.2018
Date and time of defence: 12.06.2019 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 12.06.2019
Reviewers: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce si klade za cíl popsat roli současných českých oborových médií v životě studentů a budoucích profesionálů z oblasti marketingové komunikace a public relations. Cílem práce je jednak zjistit vztah studentů k aktualitám v oboru včetně primárních zdrojů těchto informací, jednak prozkoumat konkrétní návyky a motivace užívat oborová média. Přínosem práce by mělo být zjištění, jestli studenti vůbec oborová média konzumují, jak často a do jaké míry, včetně užitku, který jim tato specializovaná média přinášejí.
Preliminary scope of work in English
The aim of the bachelor thesis is to describe the role of present-day Czech marketing periodicals and online websites in the lives of students and future marketing and PR professionals. The aim of the thesis is not only to figure out student’s approach to current marketing news and information but also to explore the habits and motivations behind marketing media consumption. This bachelor thesis should provide evidence if students even read the local marketing media outlets and if yes, what needs are those periodicals fulfilling.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html