Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů
Thesis title in Czech: Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů
Thesis title in English: The freedom of speech 2.0-the concept of freedom of speech among current Czech journalists
Key words: Svoboda slova, svoboda tisku, role žurnalistiky, limity svobody slova, novinářská autonomie, regulace, samoregulace, vlastnictví médií, vlivy na svobodu tisku
English key words: Freedom of Speech, Freedom of the Press, Role of the Press, Limits of the Freedom of Speech, Journalistic Autonomy, Regulations, Self-regulations, Media ownership, Affects on the Freedom of Press
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.08.2018
Date of assignment: 08.08.2018
Date and time of defence: 04.02.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:06.05.2019
Date of proceeded defence: 04.02.2020
Opponents: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
URKUND check:
References
About us. Freedom House [online]. 2018, 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/about-us
Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií. Mediaguru [online]. 2019, 21. března 2019 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
ALTSCHULL, J. H. Agents of Power: The Media and Public Policy. White Plains: Longman, 1995. ISBN 0801307767.
ARCHER, A. & CLINTON, J. Changing Owners, Changing Content: Does Who Owns the News Matter for the News? Political Communication, 2017, 35:3, s. 353-370, DOI: 10.1080/10584609.2017.1375581
Babiš sliboval, že se novinářům z Mafry nebude plést do práce. Vydrželo mu to pár hodin. IROZHLAS [online]. 2013, 29. června 2013 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-sliboval-ze-se-novinarum-z-mafry-nebude-plest-do-prace-vydrzelo-mu-to-par-hodin_201306290610_dbernardy
Babiš: Už nikdy nezavolám žádnému „svému“ novináři. ČT 24 [online]. 2013., 29. 6. 2013 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1089333-babis-uz-nikdy-nezavolam-zadnemu-svemu-novinari
BAILARD, C. S. Corporate ownership and news bias revisited: Newspaper coverage of the Supreme Court’s Citizen United ruling. Political Communication, 2016, 33(4), s. 583–604
Bakala s manželkou opouštějí orgány Economie. Vydavatelství ale prodat nechtějí. IROZHLAS [online]. 2019, 28. ledna 2019 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zdenek-bakala-majetek-manzelka-economia-vydavatelstvi_1901281125_ako
Bakalovi opouštějí orgány Economie, vydavatelství ale prodávat nechtějí. Echo.24[online]. 2019, 28. ledna 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SCK8x/bakalovi-opousteji-organy-economie-vydavatelstvi-ale-prodavat-nechteji
BARTOŇ, M. Pluralita jako ústavní princip. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed. Regulace médií. Masarykova Univerzita: MUNI PRESS, 2018, s. 11-26. ISBN 978-80-210-9080-4.
BARTOŇ, M., Svoboda projevu a její meze v právu České republiky, Linde, Praha 2002, s. 83.
BEDNÁŘ, V. Internetová publicistika, Grada publishing, 2011, ISBN: 978-80-247-3452-1, s. 216 s.
CARPENTIER, N. Identity, Contingency and Rigidity: The (Counter-) Hegemonic Constructions of the Identity of the Media Professional, Journalism, 2005, 6(2), s. 199-219.
CRESWELL, J. W. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage Publications, 1998, s. 403
Černošice předaly případ Babišova údajného střetu zájmů krajskému úřadu. ČT 24[online]. 2010, 21. 2. 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2740436-cernosice-predaly-pripad-babisova-udajneho-stretu-zajmu-krajskemu-uradu
Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html#seznam
Dictionary.com. [2005]. [cit. 2018-03-27]. Dostupný z: https://www.dictionary.com/browse/freedom-of-the-press
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, 2002, ISBN
Etický kodex redakce ParlamentníListy.cz. Parlamentní listy [online]. 2018, 01.01.2018 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-redakce-ParlamentniListy-cz-534460
Etický kodex. Czech news center [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://www.cncenter.cz/clanek/1325/eticky-kodex
Etický kodex. Seznam.cz [online]. 01.01.2018 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://o.seznam.cz/eticky-kodex/
Etický kodex. Syndikát novinářů ČR [online]. 1998 [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
Etický kodex. Economia [online]. 2011 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/403/1109/file/

Europarlament schválil reformu ochrany autorských práv na internetu. ČT 24 [online]. 2019, 26. 3. 2019 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2770286-europoslanci-schvalili-kontroverzni-reformu-ochrany-autorskych-prav-na-internetu?fbclid=IwAR2bbfciYWwwxigQP5R3zJ8ERWtVSbssO95mGB5rXWDpxvRRK4duCoWYM4Mhttps:/
FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva [Učebnice]. Vyd. 2. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 458 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 263. ISBN 80-210-2592-1.
Freedom of the Press 2017: Poland. Freedom House [online]. 2018, 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/poland
Freedom of the Press 2017: Press Freedom's Dark Horizon. Freedom House [online]. 2018, 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2017
FROUZOVÁ, Kateřina. Babiš dál ovládá média, protože má vliv na správce svěřenského fondu a majetek může rychle získat zpět pod kontrolu, tvrdí úřad v Černošicích. Získali jsme jeho odůvodnění. Hospodářské noviny [online]. 2019, 11. 3. 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66516060-babis-dal-ovlada-media-protoze-ma-vliv-na-spravce-sverenskeho-fondu-a-majetek-muze-rychle-ziskat-zpet-pod-kontrolu-tvrdi-urad-v-cernosicich-ziskali
HANITZSCH, T. & MELLADO, C. ‘What Shapes the News around the World? How Journalists in Eighteen Countries Perceive Influences on their Work’, The International Journal of Press/Politics, 2011, 16(3), s. 404-426
HANITZSCH, T. Populist Disseminators, Detached Watchdogs, Critical Change Agents and Opportunist Facilitators: Professional Milieus, the Journalistic Field and Autonomy in 18 countries’, International Communication Gazette, 2011, 73(6), s. 477-494.
Hatred journalism threatends democracies. Reporters Without Boarders [online]. 2018, 23. dubna 2018 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
HEND, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Portál, 2005, ISBN 8073670402, 407 s.
HERCZEG, J., Meze svobody projevu, Orac, Praha, 2004, ISBN:80-86199-94-0, s. 46.
Historie. Czech News Center [online]. [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.cncenter.cz/clanek/1327/historie
HOLUBOVÁ, Eliška. Mediální svoboda projevu versus právo veřejných osob na soukromí. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Křeček, Jan.
CHOMSKY, D. “An interested reader”: Measuring ownership control at the New York Times. Critical Studies in Media Communication, 2006, 23(1), s. 1–18.
Komu patří české noviny? Nově budou jen zdejších miliardářů. Aktuálně [online]. 2010, 12. 8. 2015 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/komu-patri-ceske-noviny-nove-budou-jen-zdejsich-miliardaru/r~e6845e2640c511e5b3730025900fea04/
KOPECKÝ, Josef. České novináře se zatím vyhubit nepodařilo, zalitoval Zeman. IDnes [online]. 2018, 29. srpna 2018 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-novinari-blboun-nejapny-vyhynuti-vyhubeni.A180829_180155_domaci_kop
Listina základních práv a svobod. Poslanecká sněmovna parlamentu ČR [online]. 1992 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
MAFRA převzala české a slovenské vydavatelství Bauer Media. IDnes [online]. 2018, 4. prosince 2018 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/mafra-bauer-media-prevzeti.A181204_122856_mediahub_jpl
MCDEVITT, M. “In Defense of Autonomy: A Critique of the Public Journalism Critique.”, Journal of Communication, 2003, 53(1), s. 155-160
MCCHESNEY, R.W. ‘The Problem of Journalism: A Political Economic Contribution to and Explanation of the Crisis in Contemporary US Journalism’, Journalism Studies, Journal of Communication, 53, 4(3), 2003, s. 299-329.
MIKULKA, Milan. Spolumajitel Penty Dospiva: Chceme mediální štít proti iracionálním útokům. Hospodářské noviny [online]. 2015, 21. 4. 2015 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-63893810-spolumajitel-penty-dospiva-chceme-medialni-stit-proti-iracionalnim-utokum
MORAVEC, Ondřej. Webové stránky nejsou tiskovinou. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 157-164. ISSN 0139-6005.
MORRIS, R.: Watching our words: perception of self-censorship and media freedom in Fiji, University of Oxford, 2015-2016, s. 1-68.
Nordicom Review 31 (2010) 2, pp. 113-133 Tomorrow’s Journalists Trends in the Development of the Journalistic Profession as Seen by Swedish and Russian Students Gunnar Nygren, Elena Degtereva, & Marina Pavlikova
NYGREN, G. ‘Autonomy: A Crucial Element of Professionalization’, in Nygren, G. et al, Journalism in Russia, Poland and Sweden: Traditions, Cultures and Research. Södertørn: Södertörns Högskola, 2012
O společnosti. Mafra [online]. 2019, 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx
OLSHEVSKAYA, O.: Factors that Influence Freedom of Speech and Self-censorship in Mass Media in Contemporary Russia, Science journal, 2013, s. 110-118
Ombudsman ČT. Česká televize [online]. ČT, 2018 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ombudsman/
ÖRNEBRING, H. ‘Anything you can do, I can do Better? Professional Journalists on Citizen Journalism in Six European Countries’, International Communication Gazette, 75(1), 2013, s. 35-53.
OVERHOLSEN, G., HALL JAMESON K., The Institutions of American Democracy: The Press, Oxford University Press, USA, 2005, 169 s.
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně
rozš. vyd. Praha: Linde, 1999, s. 180-181. Zákony s poznámkami (Linde). ISBN 80-7201-
170-7.
POUPEROVÁ, O. Institucionální aspekty regulace médií. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 256 s. ISBN 978-80-755-23365
POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, 270 s., ISBN: 978-80-87212-48-6
PRESTON, P. Making the News: Journalism and News Cultures in Europe. London: Routledge, 2009, 208 s., ISBN 978-0415461894
PROCHÁZKOVÁ, Andrea. Babišův Léko: Jak se šéfredaktor Lidových novin nedokázal ubránit tlaku premiéra. Respekt [online]. 2018, 29. 9. 2018 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/40/babisuv-leko
Přehled: Babišova nahrávka s redaktorem MF Dnes. Mediaguru [online]. 2017, 08. května 2017 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/prehled-babisova-nahravka-s-redaktorem-mf-dnes/
Redakční etický kodex. Seznam.cz [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://o.seznam.cz/eticky-kodex/redakcni-eticky-kodex/
REICH, Z. & HANITZSCH, T. ‘Determinants of Journalists’ Professional Autonomy: Individual and National Level Factors Matter More than Organizational Ones’, Mass Communication and Society,16(1), 2013, s. 133-156.
REYNOLDS, Matt. What is Article 13? The EU's divisive new copyright plan explained. Wired [online]. 2019, 15. dubna 2019 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://www.wired.co.uk/article/what-is-article-13-article-11-european-directive-on-copyright-explained-meme-ban
RSF Index 2018: Hatred of journalism threatens democracies. Reporters Without Borders [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
RYFE, D.M. ‘Broader and Deeper: A Study of Newsroom Culture in a Time of Change’, Journalism, 10(2), 2013, s. 197-216.
SEDLÁKOVÁ, R. Výzkum médií. Grada publishing, 2014, 548 s. ISBN: 978-80-247-3568-9
Self Censorship: How Often and Why: Journalists Avoiding The News [online]. Pew Research Institute, 2000 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://www.people-press.org/2000/04/30/self-censorship-how-often-and-why/
SHOEMAKER, P. J., and REESE S. D. Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content. White Plains, NY: Longman, 1996, 323 s.
SCHULTZ, J.: Reviving the Fourth Estate. Cmabridge, University Press, 1998, 304 s. ISBN 0521629705
SILVERMAN, D. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. 3rd Edition, Sage Publications, London, 2010, 456 s., ISBN 184860033X
SJOVAAG, H. Journalistic Autonomy: Between Structure, Agency and Institution. Nordicom Review, 34, 2013, s. 155-166.
SPARKS, C., READING, A. Communism, Capitalism and the Mass Media. London: Sage. 1998, ISBN 0 7619 5074 5, 240 s.
Střet zájmů senátora Valenty bude řešit přerovský magistrát, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. IROZHLAS [online]. 2019, 18. ledna 2019 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ivo-valenta-stret-zajmu-prerovsky-magistrat-ministerstvo-spravedlnosti-televize_1901181305_och
Šéf Práva Porybný odešel z představenstva Borgisu. Aktuálně [online]. 2014, 22. 1. 2014 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-prava-porybny-odesel-z-predstavenstva-borgisu/r~458ae468834d11e38ae3002590604f2e/
ŠIMKA, Karel. Skeptické úvahy o tom, zda lze regulací médií dosáhnout jejich plurality, kvality a relevance. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Regulace médií. Masarykova Univerzita: MUNI PRESS, 2018, s. 27-44. ISBN 978-80-210-9080-4.
ŠMÍD, Milan. Čeští vydavatelé se dodnes sami neregulují, Česká tisková rada byla mrtvě narozené dítě. Mediář [online]. 2011, 15. 02. 2011 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/samoregulace-vydavatelu-mrtve-narozene-dite-ceska-tiskova-rada/
ŠŤASTNÝ, Ondřej. Svoboda projevu, její záruky a limity v praxi českých médií. Praha, 2011. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva. Vedoucí práce Hofmannová, Helena.
Tabery: rozhodnutí nepsat o Bakalovi bylo chybné. Mediář [online]. 2018, 20. 04. 2015 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/tabery-rozhodnuti-nepsat-o-bakalovi-bylo-chybne/
Vlastníci. Czech News Center [online]. [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.cncenter.cz/clanek/2370/vlastnici
Vydavatelský kodex médií provozovaných společností MAFRA, a.s. IDnes [online]. 2013, 10. 10. 2013 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699
Zakladatel Seznamu Lukačovič odchází z vedení firmy. Chce se věnovat meteorologii. Aktuálně [online]. 2019, 19. 2. 2019 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/z-predstavenstva-seznamu-odchazi-jeho-majitel-ivo-lukacovic/r~ccdb8d36341f11e99182ac1f6b220ee8/
Zákon č. 46/2000 Sb: Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Zákony pro lidi [online]. ČR, 2000 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/20
Zaslání textu do Lidových novin byla chyba. Není pravda, že je ovlivňuji, řekl Babiš. IROZHLAS [online]. 2018, 26. září 2018 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-lidove-noviny-syrsti-sirotci_1809262052_pj
Preliminary scope of work
Magisterská práce nazvaná Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů se zabývá aktuálním pojetí fenoménu svobody slova v českém mediálním prostředí, konkrétně v oblasti periodického tisku. Kontext svobody slova práce zkoumá jak ze sociologického a filozofického pohledu, tak z perspektivy právního řádu, jenž svobodu projevu v českých médiích reguluje. Důraz je kladen na roli tisku v demokratické společnosti a potřebu svobody slova pro její správné fungování. Nejsou opomenuty ani vlivy zasahující do novinářské autonomie a fenomén autocenzury jako významné restrikce omezující novinářskou svobodu projevu. Práce nabízí aktuální stav svobody slova dle neziskových organizací Freedom House a Reporters Without Borders a zaměřuje se i na nedávné kauzy spojené s ovlivňováním mediálního obsahu ze strany vlastníků v České republice. Provedený výzkum předkládá názory 10 etablovaných českých novinářů a potvrzuje předpoklady řady zahraničních studií, tj. že významnými omezujícími faktory svobody slova jsou především ekonomické subjekty jako inzerenti či mediální partneři, a také sami novináři vlastní autoregulací.
Preliminary scope of work in English
Master's thesis entitled Freedom of the Speech 2.0 - the concept of freedom of speech among current Czech journalists deals with the latest concept of the freedom of speech phenomenon in the Czech media environment, specifically in the periodical press. The context of freedom of speech is explored both from sociological and philosophical perspective, as well as the legal restrictions that regulates the freedom of expression in the Czech media. Emphasis is placed on the role of the press in a democratic society and the need for freedom of speech for its proper functioning. This paper also deals with the factors influencing journalistic autonomy and the phenomenon of self-censorship as a significant restriction of freedom of expression. The work offers a current analyses of freedom of speech according to the non-profit organizations: Freedom House and Reporters Without Borders. It also focuses on recent cases related to the influencing of Czech media content by its owners. The research presents the opinions of 10 established Czech journalists and confirms the assumptions of a number of foreign media researchers, which is that economic entities such as advertisers or media partners, and journalists themselves, are the most important restricting factors of freedom of speech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html