Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza rytmů a proměna místa: Náplavka Rašínovo nábřeží
Thesis title in Czech: Analýza rytmů a proměna místa: Náplavka Rašínovo nábřeží
Thesis title in English: Rhythmanalysis and the changes of the place: Rašín riverside embankment
Key words: náplavka, Rašínovo nábřeží, analýza rytmu, časoprostor, každodennost, život v městském prostředí, chronotop, chronopolis
English key words: embankment, Rašínovo nábřeží, rhythmanalysis, spatio-temporality, everydayness, city life, chronotope, chronopolis
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.06.2018
Date of assignment: 04.02.2019
Date of electronic submission:30.07.2020
Date of proceeded defence: 22.09.2020
Course: Thesis Defence (YM4A1004)
Reviewers: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se bude zabývat analýzou rytmů (Lefebvre, 2004) náplavky na Rašínově nábřeží. Na základě analýzy pozorovaných rytmů bude interpretováno, co tyto rytmy vypovídají o každodenní sociální realitě jak zkoumaného místa, tak šířeji i městské společnosti v Praze, tedy, jak je prostor skrze rytmy produkován. Důraz bude kladen také na pozorování proměny tohoto místa v delším časovém horizontu. Tato náplavka aktuálně procház í rekonstrukcí, výsledná podoba předurčí, jak bude toto místo fungovat, jak bude socio-prostorově produkováno v budoucnosti. Dlouhodobé soustavné pozorování doplním analýzou archivních materiálů pro rekonstrukci minulého obrazu tohoto místa. S aktéry, kteří se podílejí na utváření rytmu tohoto místa, provedu kvalitativní rozhovory. Konkrétně se bude jednat o provozovatele a návštěvníky tohoto místa. Celou práci budu nahlížet přístupy analýzy rytmů a chronotopu (Crang 2001; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2010). Užiji také souvisejících konceptů chronopolis (Laguerre, 2003; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2011, 2017) a heterochronotopie (Foucault, 1967; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2016).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html