Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Manželské majetkové právo
Thesis title in Czech: Manželské majetkové právo
Thesis title in English: Law regulating property of spouses
Key words: manželské majetkové právo, společné jmění manželů, úprava manželských majetkových poměrů, předmanželská / manželská smlouva, vypořádání společného jmění manželů
English key words: marital property law / law regulating property of spouses, community property, modification of community property, prenuptial / postnuptial agreement - division of community property
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.06.2018
Date of assignment: 20.06.2018
Confirmed by Study dept. on: 20.06.2018
Date and time of defence: 12.09.2018 11:30
Venue of defence: PF UK m. 131
Date of electronic submission:08.07.2018
Date of submission of printed version:08.07.2018
Date of proceeded defence: 12.09.2018
Reviewers: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
  JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html