Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií
Thesis title in Czech: Jak souvisí spektrum opylovačů rostliny s její životní strategií
Thesis title in English: Does plant's life history determine its pollinator spectrum?
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Zkoumání role opylovačů v životní strategii rostliny se obvykle soustředí na konkrétní systém jedné nebo několika rostlin a několika opylovačů. Na jednu stranu podobných dílčích studií dnes již existuje relativně dost, ale na druhou stranu skoro nic není známo o tom, do jaké míry životní strategie rostliny (generační doba, klonalita, schopnost kompetice, alokace energie do rozmnožování atd.) předurčuje rostlinu k určitému spektru opylovačů, protože nikdo zatím nezkusil dát tyto isolované případové studie dohromady.
Cílem této práce by proto bylo pokusit se hledat obecné zákonitosti mezi vlastnostmi rostliny (vzhledovými na straně jedné a demografickými na druhé) a vlastnostmi jejího spektra opylovačů (generalisovanost/specialisovanost, dominantní funkční skupiny, efektivita opylení, vzdálenosti, na něž se šíří pyl...). V rámci bakalářské práce by se jednalo o klasickou rešerši, přičemž ta by měla ideálně vytipovat i dílčí oblasti (např. druhy rostlin určitých vlastností), kde máme nedostatek poznatků a které by pak byly zaplněny sběrem dat v terénu v rámci DP.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html