Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu
Thesis title in Czech: Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu
Thesis title in English: The Approaches of Leading Czech News Media to Content Monetization
Key words: Online vydavatelé, mediální sítě, monetizace obsahu, publika, Seznam.cz, Mafra
English key words: Online publishers, media networks, content monetization, audiences, Seznam.cz, Mafra
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Jan Miessler
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.06.2018
Date of assignment: 15.06.2018
Date and time of defence: 27.01.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Date of electronic submission:30.12.2019
Date of proceeded defence: 27.01.2020
Reviewers: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
JONES, Janet. Digital journalism / Janet Jones. 2012. ISBN 9781412920827.

PETERS, Chris a Marcel BROERSMA. Rethinking journalism again: societal role and public relevance in a digital age. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-86086-5.

ARRESE, Angel. From Gratis to Paywalls: A brief history of a retro-innovation in the press's business. JOURNALISM STUDIES[online]. 2016, 17(8), 1051-1067 [cit. 2018-05-24]. ISSN 1461670X.

MARTA-LAZO, C., A. SEGURA-ANAYA a N. MARTÍNEZ-OLIVÁN. Key variables in willingness to pay for online news content: The professionals’ perspective. Revista Latina de Comunicacion Social [online]. 2017, 72, 165 - 185 [cit. 2018-05-24]. DOI: 10.4185/RLCS-2017-1159. ISSN 11385820.

DEMPSTER, Craig a John LEE. The rise of the platform marketer: performance marketing with Google, Facebook, and Twitter, plus the latest high-growth digital advertising platforms / Craig Dempster and John Lee. 2015. ISBN 9781119059721 """""

McCHESNEY, Robert. The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press, 2008, 589 s. ISBN: 978-1-58367-161-0.

BOURDIEU, Pierre. O televizi. V nakladatelství Doplněk 1. vydání. Brno: Doplněk, 2002. Edice světových autorů. ISBN 80-7239-122-4.

BENSON, Rodney a Erik NEVEU. Bourdieu and the Journalistic Field. Polity, 2005. ISBN 9780745633879.

RAGIN, Charles C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press, 2014. ISBN 978-0-520-28003-8.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je analyzovat a srovnat přístupy předních českých online zpravodajských vydavatelů k monetizaci obsahu, a to zejména s důrazem na nepřímé zpoplatnění formou inzertního modelu, které je jejich hlavním zdrojem příjmů. Analyzovány budou nejen body strategického postoje k monetizaci obecně, ale i specifika inzertního modelu ve společnosti, stejně jako přístup společností k současným fenoménům z prostředí online vydavatelství a monetizace obsahu. Zvolenými společnostmi jsou Seznam.cz – největší subjekt na českém vydavatelském trhu z pohledu návštěvnosti a zásahu a Mafra – jeho tržní následovník na druhé pozici.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to analyse and compare approaches of leading Czech online news media companies to a content monetization with a strong focus on their applications of an advertising based monetization model, which is in the both cases the main source of their online revenue. First of all, the thesis tends to describe and compare points of strategic attitude of companies to monetization in general, then it presents specifics of the advertising model in selected companies, as well as their approach to current phenomena from the environment of online publishing and online advertising. The selected companies are Seznam.cz – the largest Czech online company in terms of reach and number of visitors, the 2nd company is then Mafra which takes 2nd place in the same terms.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html