Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv agendy Evropské unie proti agresivnímu daňovému plánování na umožňování daňové optimalizace členskými státy EU
Thesis title in Czech: Vliv agendy Evropské unie proti agresivnímu daňovému plánování na umožňování daňové optimalizace členskými státy EU
Thesis title in English: Influence of the European Union activities against aggressive tax planning on enabling tax optimization by member states of the EU
Key words: Daňová soutěž, daňová optimalizace, agresivní daňové plánování, nadnárodní společnosti, nedovolená státní podpora, daňové rozhodnutí, závazné posouzení, IP box, patent box, pravidlo ovládaných zahraničních společností, CFC pravidlo, ATAD, Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem
English key words: Tax competition, tax optimization, aggressive tax planning, multinational enterprises, illegal state aid, tax ruling, IP box, patent box, controlled foreign company rule, CFC rule, ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of European Studies (23-KZS)
Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.06.2018
Date of assignment: 14.06.2018
Date and time of defence: 18.09.2019 09:30
Venue of defence: Staroměstského náměstí 4/1, STAN317, 317, místnost pro nepravidelnou výuku
Date of electronic submission:30.07.2019
Date of proceeded defence: 18.09.2019
Reviewers: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Ludmila Klimešová, Daňová optimalizace (Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014).

„Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators”, Ramboll Management Consulting and Corit Advisory, Taxation Papers, Working Paper no. 61 (prosinec 2015).

„Aggressive tax planning indicators“, Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA, Taxation Papers, Working Paper no. 71 (2017).

Annette Alstadsæter, Salvador Barrios, Gaetan Nicodeme, Agnieszka Maria Skonieczna a Antonio Vezzan, „Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D”, European Commission, Taxation Papers, Working Paper no. 57 (2015).

Clemens Fuest, Christoph Spengel, Katharina Finke, Jost H. Heckemeyer a Hannah Nusser, „Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform“, Centre for European Economic Research, Discussion Paper No. 13-078 (říjen 2013).

Till Moser, Sven Hentschel, „The Provisions of the EU Anti-Tax Avoidance Directive Regarding Controlled Foreign Company Rules: A Critical Review Based on the Experience with the German CFC Legislation“, Intertax, vol. 45, is. 10, Kluwer Law International BV.

François-Charles Laprévote, Nikolaas Van Robbroeck, „Three years of EU State Aid Review of Tax Ruling: Taking Stock“, Cleary Gottlieb, Alert memorandum (červenec 2016).

Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu.

„Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat“, Evropská komise, 17.6.2015.

„European Parliament resolution of 6 July 2016 on tax rulings and other measures similar in nature or effect“, The special committee on tax rulings and other measures similar in nature or effect (TAXE 2).

„Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie“, Evropská komise, 19.7.2016.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html