Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace
Thesis title in Czech: Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace
Thesis title in English: Hans-Georg Gadamer and the Method of Interpretation
Key words: interpretace|hermeneutika|Hans-Georg Gadamer|hermeneutický kruh|rozumění
English key words: interpretation|hermeneutics|Hans-Georg Gadamer|hermeneutic circle|understanding
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2018
Date of assignment: 11.06.2018
Confirmed by Study dept. on: 14.06.2018
Date and time of defence: 04.02.2020 09:00
Date of electronic submission:27.12.2019
Date of submission of printed version:07.01.2020
Date of proceeded defence: 04.02.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Guidelines
V roce 1981 přednesl Gadamer na konferenci v Paříži svůj příspěvek Text und Interpretation. Vyzdvihl v něm roli interpretace jako zcela zásadního fenoménu, který utváří náš celkový vztah ke světu. Veškeré poznání se zdá být závislé na interpretaci, což Gadamer tvrdí již v roce 1960 ve svém ústředním díle Wahrheit und Methode. Pro svoji práci jsem si vybral jako klíčový pojem interpretace z Gadamerovy pozdější přednášky, protože umožňuje hermeneutický výklad zúžit a zaměřit na jeden konkrétní problém. Přistupuji ke Gadamerově hermeneutice jako k jisté metodologii správného interpretování, což je pozice, vůči které se Gadamer sám vždy vymezoval. Tento krok je záměrný a pokusím se ho v textu vysvětlit a obhájit. Chci tím Gadamerova obecná zkoumání otestovat v praktické, konkrétní situaci.
References
DERRIDA, Jaques. Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993.
DERRIDA, Jacques. Der ununterbrochene Dialog. In Jaques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Martin Gessman. Der ununterbrochene Dialog. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014. Str. 7-51.
DERRIDA, Jaques. Of Grammatology.Corr. ed. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press, 1998.
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I., Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010. Paprsek.
GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace.In Reflexe: Filosofický časopis, 21. Praha : OIKOYMENH, 2000. Str. 3-35.

MICHELFELDER, Diane P. and Richard E. Palmer (ed.): Dialogue and Deconstruction: the Gadamer-Derrida encounter.New York: State University of New York Press, 1989.
SEDLÁČKOVÁ, Marcela (ed.): Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení. Praha: Filosofia, 2017.
BERTRAM, Georg W. Hermeneutik und Dekonstruktion: Konturen einer Auseinandersetzung der Gegenwartsphilosophie. München:Wilhelm Fink Verlag, 2002.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html