Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Narativní způsoby současných českých debutů
Thesis title in Czech: Narativní způsoby současných českých debutů
Thesis title in English: Narrative Modes in Contemporary Czech Debuts
Key words: současná česká próza|debuty|literární kritika
English key words: contemporary Czech prose|debuts|literary critic
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.06.2018
Date of assignment: 06.06.2018
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.06.2018
Date and time of defence: 07.09.2020 09:00
Date of electronic submission:16.08.2020
Date of proceeded defence: 07.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat vybranými českými debuty, které byly publikovány v desátých letech tohoto století a jejichž autoři se narodili koncem let sedmdesátých a v letech osmdesátých. Zkoumání narativních způsobů těchto próz totiž nabídne pohled na rozličné směřování současných českých prozaiků. Jakkoliv stojí vymezení debutanti se svými prvotinami v centru pozornosti, práce bere v potaz i jiné současné české prozaické knihy. Cílem práce je na základě detailní analýzy vybraných titulů postihnout některé tendence v současné české próze.
References
Primární literatura:
Bolavá, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015.
Faulerová, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017.
Hanišová, Viktorie. Anežka. Brno: Host, 2015.
Hořava, Matěj. Pálenka. Brno: Host, 2014.
Kultánová, Zuzana. Augustin Zimmermann. Zlín: Kniha Zlín, 2016.
Liška, Eugen. Stvoření. Brno: Host, 2017.
Táborská, Dita. Malinka. Brno: Host, 2017.
Válová, Vladimíra. Do vnitrozemí. Brno: Host, 2017.
Vybíralová, Sára. Spoušť. Brno: Host, 2015.

Odborná literatura:
Bílek, Petr A., Hrabal, Jiří, Kubíček, Tomáš. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.
Doležel, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.
Hrabal, Jiří. Fokalizace: Analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin, 2011.
Chatman, Seymour. Příběh a diskurs. Brno: Host, 2008.
Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
Rimmon-Kenan, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html